Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Stratejik Ürün Desteği

Stratejik Ürün Desteği

Amaç:Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Not:Bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birliği projeleri desteklenir.

Proje süresi:En az 8 ay, en fazla 36 Ay’dır.

Program Yapısı:Çağrı esaslı yürütülmektedir.

Desteklenen Unsurlar:
 • 1) Makine-teçhizat desteği: Yatırım projesi kapsamında makine-teçhizat ve kalıp alımına yönelik geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.
 • 2) Yazılım giderleri desteği: Yatırım projesi kapsamında yazılım giderlerine geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.
 • 3) Personel gideri desteği: Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek verilir.
 • 4) Referans numune gideri desteği: Yatırım projesi kapsamında referans numune alımına yönelik geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.
 • 5) Hizmet alımı desteği kapsamında; eğitim ve danışmanlık giderleri, tasarım giderleri, test-analiz ve kalibrasyon giderleri, bilgi transferi giderlerine geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.
Destek Alt Kriterleri:
 • 1) Bu programa Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olan işletmeler başvurabilir.
 • 2) Başvuruda bulunacak işletmelerin program başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş olması veya tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortaklarının program başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.
 • 3) İşletme, bu programa proje paydaşı/paydaşları ile iş birliği yaparak başvurur.
 • 4) KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar ile tespit edilen sektör sınırı aranmaz.
Destek Limitleri
 • 1) Toplam üst limit geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere 5.000.000 TL’dir.
 • 2) Personel gideri desteği hariç tüm gider destek oranı %60’tır. Bu orana göre hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz ve %70’i geri ödemeli olarak birlikte sağlanır.
 • 3) Personel gideri desteği üst limiti, programın geri ödemesiz destek üst limitinin %30’unu geçemez.
 • 4) Yatırım Projesine konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
 • 5) Açık kaynak yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması durumunda personel gideri hariç geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
 • 6) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri uygulaması kapsamında kategori birincilerinin; kategori birincisi ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde yeni bir yatırım projesi başvurusu yapması koşuluyla, personel gideri hariç bir defaya mahsus olmak üzere geri ödemesiz destek oranına %10 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır./li>
 • Not:Programda belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15 (on beş)’i geçemez.