Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Amaç: Bu programın amacı; Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Program Yapısı: Program yapısı sürekli açık bir programdır.

Desteklenen Unsurlar: Bu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

Desteklenen Unsurlar

Desteklenen Giderler

Destek Oranı

Destek Üst Limiti

 

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek  Unsurları

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş  markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri

%50

50.000 ABD Doları

Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri

%60

200.000 ABD Doları

Belgelendirme giderler

%50

50.000 ABD Doları

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar

%60

400.000 ABD Doları

Brüt kira ve komisyon harcamaları

%60

120.000 ABD Doları

Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri

 

 

 

%50

 

200.000 ABD Doları

Acentalara yapılan komisyon ödemeleri

100.000 ABD Dolar

 

 

 

 

Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

Tercümanlık Hizmetleri ile Yurt Dışından Getirilen Hastaların Desteklenmesi

En fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri veya tercümanlık hizmet alımına

50.000 ABD Dolar

Ulaşım giderleri hasta başına

1.000 ABD Doları

Uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilen hasta başına

%100

200 ABD Doları

Münhasıran Yurt Dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderler

 

 

 

 

 

 

 

%50

 

50.000 ABD Dolar

Yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamalar

100.000 ABD Dolar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

 

 

Pazara Girişin Desteklenmesi

Görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri

200.000 ABD Doları

Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri

100.000 ABD Doları

Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi

Uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına

100.000 ABD Doları

Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

Satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri

 

50.000 ABD Doları

İstihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri

25.000 ABD Doları

Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri

% 20

200.000 ABD Doları

 

Reklam Giderlerinin Desteklenmesi

Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri

% 50

100.000 ABD Doları

 

İşbirliği kuruluşları için

%70

200.000 ABD Doları

 

 

 

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı

 

Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Yararlanıcı/katılımcıları(en fazla iki kişi) ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri

 

 

 

%70

 

 

150.000 ABD Doları

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği

İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2     adet personelin brüt ücretleri

 

 

 

% 75

 

400.000 ABD Doları

Yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri

 

150.000 ABD Doları

 

 

 

 

 

 

Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri

 

 

 

 

 

 

 

 

% 70

300.000 ABD Doları

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar

500.000 ABD Doları

Yurt dışında açtıkları birimlerin brüt kira giderleri

300.000 ABD Doları

Yurt dışından davet edilen     temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen münhasıran tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri

100.000 ABD Doları

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları

300.000 ABD Doları

TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler

200.000 ABD Doları

 

 

Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı

Bireysel Katılımların Desteklenmesi

İki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

 

 

%50

15.000 ABD Doları

 

Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

En fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için

15.000 ABD Doları

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderler

 

%75

120.000 ABD Doları

*Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen destek unsurlarından yıllık en fazla 5 (beş)’er adet etkinlik/eğitim program için yararlandırılır.