Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Pazar Giriş Belgeleri

Pazara Giriş Belgeleri

Amaç: Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Belgelendirme ve Test/Analiz Desteği

Başvuru SüresiBelge alınış tarihi itibariyle en geç 6 ay içinde başvurulması gerekir.

Program Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

DESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Kalite, çevre belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri, tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporları

-Müracaat ve doküman inceleme giderleri

-Belgelendirme tetkik giderleri 

-İlk yıla ait belge kullanım ücretleri 

-Test/analiz raporu giderleri

-Zorunlu Kayıt Ücretleri

-Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti 

-Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti 

%50 

Şirket başına en fazla 250.000 $

Destek Alt Kriterleri
  • 1) Başvuru tarihi başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir
  • 2) Destek üst limiti bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır.
  • 3) Desteklenmeyen giderler; destek alt unsuru bölümünde belirtilmeyen giderler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yol masrafları, gözetim bedeli, tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri.
  • 4) Yapılan harcamaların en az %51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir.
  • 5) Destek başvuruları, adına pazara giriş belgesi düzenlenen şirket tarafından yapılır.
  • 6) Eksiklik bildirimleri bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde tamamlanmalıdır.

Not:Bu destekle birlikte Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Desteği ayrı bir başlık halinde Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri Başlığı altında sunulmuştur.