Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

AR-GE Destek Programı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı AR-GE Destek Programı (TAGEM)

Amaç:

Özel sektör AR-GE kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi,

Yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi,

Çıktıların; çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılmasıdır.

Desteklenen Alt Kriterler:

 • 1.Grup Öncelikli AR-GE Konuları: Tarım Ekonomisi Başlığı Altındaki Konular
 • 2.Grup Öncelikli AR-GE Konuları: Tarım Ekonomisi Başlığı Dışındaki Konular

  Bahçe Bitkileri,

  Bitki Sağlığı,

  Gıda ve Yem,

  Hayvan Sağlığı,

  Hayvancılık ve Su Ürünleri,

  Tarla Bitkileri,

  Toprak Su Kaynakları,

  Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon,

Program Yapısı:Çağrı Esaslı

Proje Süresi:En Fazla 36 Ay

Destek Tutarı ve Limitler:
 • 1)Program kapsamında Bakanlıkça, konusu I. Grup Öncelikli Konular kapsamında olan projeler için KDV dâhil 300.000 (üç yüz bin) TL’ye kadar Bakanlık desteği verilebilecek olup başvurucu kurum katkısı zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • 2)Bununla birlikte konusu II. Grup Öncelikli Konular kapsamında olan projeler için proje bütçesinin en fazla %70’i oranında destekleme sağlanacak olup bu Bakanlık desteğinin üst limiti KDV dâhil 3.000.000 (üç milyon) TL’dir. II. Grup Öncelikli Konular kapsamındaki projelerde en az %30 oranında Kurum (Yürütücü Kurum/Kuruluş ve/veya proje ortağı Kurum/Kuruluş) katkısı bulunmalıdır
Desteklenen Giderler
 • Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,
 • Taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,
 • Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları,
 • Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık (en fazla iki danışman için on biner TL’yi geçmeyecek şekilde), kısa süreli işçilik (ayda 10 günden az süreli) ve benzeri hizmet alımları,
 • Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri,
 • Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri,
 • Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri,
 • Proje konusuyla ilgili yurtiçi toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere seyahat (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) ücretleridir.
Desteklenmeyen Giderler
 • Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri,
 • Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım giderleri,
 • Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler,
 • Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri,
 • İnşaat ve altyapı giderleri,
 • Proje kapsamında çalışacak personele ödenecek ücretler,
 • Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)
 • Bina, arazi alımları ve kiralamaları
 • Hâlihazırda başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler,
 • Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.