Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Yatırım Teşvik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB), yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

15/06/2012 Tarihli ve 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 19/06/2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe girmiştir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir? Kimler alamaz?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Dernekler ve vakıflar,
Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
*Kuruluş süreci tamamlanmamış tüzel kişiler adına yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirmeye alınmaz. İrtibat büroları bu kapsamda örnek olarak değerlendirilebilir.
15/06/2012 Tarihli ve 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 19/06/2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe girmiştir.

Teşvik Sistemi ne tür destek unsurlarından oluşmaktadır?

Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarında ayrı ayrı ve değişen oranlarda olmak üzere, aşağıda belirtilen destek unsurlarına sahiptir:
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Katma Değer Vergisi İstisnası
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Faiz Desteği (4, 5 ve 6. Bölgelerde)
Yatırım Yeri Tahsisi
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölge için)
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Sadece 6. Bölge için)
Cazibe Merkezleri kapsamında OSB’lerde 31/12/2020’ye kadar başvuran kuruluşların tamamı elektrik enerjisi desteğinden faydalanabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makine temin edebilir miyim?

Yerli kullanılmış makine ve teçhizat teşvik kapsamında temin edilemez. Ancak ithal kullanılmış makine ve teçhizatlar İthalat rejimi kararınca uygun olması halinde teşvik kapsamında temin edilebilir.
Ayrıca komple tesis sökülerek temin edilebilir ancak bir tesisin parçaları ayrı ayrı parçalanarak yurt içinde montajı yapılmak suretiyle temin edilemez.

Yatırıma konu ekipmanlar satılırsa faydalanılan destekler geri alınır mı?

Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması hâlinde serbesttir. Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte; teşvik belgeli bir başka yatırım için devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihracı veya kiralanması Bakanlığın iznine tabidir.