Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

İstihdam Teşvikleri

İŞKUR İş Başı Eğitim Programı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından verilen İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve İşletmelere Ne Sağlamaktadır?

Finansmanı İŞKUR tarafından karşılanan, İŞKUR’un “İşe Alacağınız Kişiyi İşbaşında Yetiştirin” sloganıyla başlatmış olduğu bu destek işletmeler için çok önemli bir katkı sağlamaktadır. Asıl amacı ilave istihdamı desteklemek olan bu program, firmaların istihdam edecekleri personeli, herhangi bir maliyete katlanmadan deneme yoluyla seçmelerini sağlamaktadır.

İşbaşı Eğitim Programının Uygulama Esasları nedir? Nelere dikkat edilmelidir?

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, eğitimin başladığı tarih ile bitiş arasında personel sayısında azalma olmaması ve eğitim sonunda, yararlanılan süre ve sayı kadar personelin ilave istihdam olarak çalıştırılmasıdır.

Hangi firmalar ya da sektörler bu programdan faydalanabilir?

Bu destek tüm sektörler uygundur. Kamu kurumları haricinde en az 2 çalışanı bulunan tüm işletmeler, hatta bankalar, meslek odaları, birlikler, noterler, sendikalar da bu destekten faydalanabilir. Hizmet sektörü firmaları bu destekten her işçi için 3 ay, imalat ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmalar her işçi için 6 ay faydalanabilmektedir.

İşbaşı Eğitiminde kaç eğitimci bulunabilir?

İşyerinde mevcut çalışan sayısının %10’una kadar, %50 çalışma taahhüdünde bulunulursa % 30’una kadar kursiyer İŞKUR’un da onayıyla eğitime katılabilir.

İşbaşı Eğitimine Alınan Kursiyerler ayrılırsa ya da işyeri tarafından beğenilmezse nasıl bir yol izlenir?

İşbaşı Eğitim Programı başladıktan sonra memnun kalınmayan çalışan adayı, eğitimin herhangi bir aşamasında bir başka aday ile değiştirilebilir, aynı şekilde kursiyerin ayrılması durumunda yine yeni kursiyer ile değiştirmek mümkündür.

İşbaşı Eğitim Programı bir defalık bir destek midir? Birden fazla İşbaşı Eğitim Programı düzenlenebilir mi?

İlk eğitim başarıyla tamamlandıktan sonra yenileri açılabileceği gibi, eğitim devam ederken de 2. Hatta 3. faz ile yeni eğitimler açmak da İŞKUR’un uygunluk vermesi şartıyla mümkündür.

Destek Alt Kriterleri:

İşbaşı Eğitim Programı Ne kadar Maliyet Avantajı sağlamaktadır?

Her bir personel için bu destek sayesinde aylık 3.458 TL maliyet avantajı sağlanmaktadır. 3 ay eğitime katılan kursiyerin, 10.374 TL, 6 ay eğitime katılan kursiyerin 20.748 TL toplamda maliyet avantajı söz konusudur. 5 kursiyerin destek aldığı düşünüldüğünde 103.740 TL gibi bir maliyet avantajı söz konusu olmaktadır.

İşsizlik maaşı alan kişiler kursiyer olarak İşbaşı Eğitimlerine katılabilir mi?

Evet İşsizlik maaşı alan kişiler de İşbaşı Eğitim Programlarına katılabilir. Eğitim esnasında devam etmekte olan İşsizlik maaşı kesilmez, yalnızca bu kişilere kursiyer maaşı olarak aylık 2.324,40 TL yerine, işsizlik maaşına ilave olarak 1.162,20 TL ücret alır.

İşbaşı Eğitim Programına Sadece Asgari Ücret maaş alan kursiyerler mi katılabilir?

Hayır. Sadece destek miktarı asgari ücret seviyesinde olur, eğer varsa asgari ücretin üzerindeki rakamı eğitimi düzenleyen işyeri ödeyebilir, bordrosunu düzenleyerek muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterebilir.

Eğitime Katılmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Eğitime katılacak personelin, 15 yaşından büyük, son 1 aydır işsiz, son 3 ayda firmanızda çalışmamış olması ve işverenin 1.ve 2. Derece akrabası olmaması gerekmektedir. Emekliler bu programdan faydalanamaz.

Vergi ya da SGK borcu olan firmalar bu destekten faydalanabilir mi?

Evet. Eğitimin herhangi bir aşamasında vergi borcu yoktur, SGK borcu yoktur belgesi istenmez

GNG Kurumsal Danışmanlık olarak işletmelere nasıl bir destek sağlıyoruz?

GNG Kurumsal Danışmanlık olarak, eğitimin başlamasından itibaren eğitimin sonuna kadar müşterilerimize operasyonel destek vermekteyiz. Gerek müraacatların yapılması gerek eğitimlerin düzenlenmesi ve sonlandırılması aşamasında müşterilerimize destek olmaktayız. Özellikle kobi ölçekli firmalarımız, kendi bünyelerinde yeterli eleman istihdam edemedikleri için bu ve bu gibi desteklerde yeterince erişememektedir. Bu eksikliği dış destek olarak danışman firmalardan temin etmek müşterilerimiz için daha az maliyetli olmaktadır. GNG Kurumsal Danışmanlık olarak müşterilerimize ait yüzlerce eğitim programını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşamaktayız.

SGK İstihdam Teşvikleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstihdam Teşvikleri Nedir?

Özel sektöre ait işyerlerine, kayıtlı sigortalı sayısının artırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılması gibi amaçlarla; çeşitli kanunlarla getirilmiş teşviklerdir.

Kaç çeşit istihdam teşviki vardır? Başlıcaları nelerdir?

Uygulaması devam etmekte olan toplam 18 adet sigorta prim teşviki bulunmaktadır. Bunlar;

 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim
 • İlave 6 Puanlık İndirim
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik
 • Genç Girişimci Teşviki
 • 4/b (BAĞ-KUR) 5 Puan Teşviki
 • Asgari ücret desteği
 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • İlave İstihdam Teşviki (+ Ücret desteği)
 • Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Teşviki
 • Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
 • Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik -Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşvik

SGK Teşviklerinden faydalanmaya SGK, Vergi borcu engel teşkil eder mi?

Güncel SGK borcu, idari para cezası bulunmamalıdır. (Yapılandırılmış borçlar hariç) Vergi borcu SGK teşviklerine engel teşkil etmez.

SGK teşvik tutarları ne kadardır?

Teşvik tutarları, teşviğin türüne göre, kişi başı aylık 75 TL ile 2.943 TL arasında değişmektedir.

SGK teşviklerinden faydalanmak için başvuruya gerek var mıdır?

5510 sayılı kanun 5 puanlık indirim ve asgari ücret desteği için herhangi bir başvuruya gerek kalmamakla birlikte, diğer 16 teşvikten başvurarak faydalanılır.

Süresinde faydalanılmayan teşvikler yanar mı?

6 ay içerisinde alınmayan teşviklerden daha sonra faydalanmak mümkün değildir.

SGK teşviklerinden faydalanmak için danışmanla çalışmak mecburi midir? GNG Kurumsal Danışmanlık olarak siz işletmelere ne gibi faydalar sağlıyorsunuz?

SGK teşviklerinden faydalanmak için danışman mecburiyeti bulunmamakla birlikte, işletmeler bu teşvikleri uygulamada zorlandıkları için ve hatalı teşvik uygulamalarından dolayı ödemek zorunda oldukları yüksek cezalar, işletmelerin danışmanlarla çalışmasına ya da teşviklerden yararlanmamasına sebep olmaktadır.

GNG Kurumsal Danışmanlık olarak yazılım ekibimizin firma bünyesinde geliştirdiği özel yazılımı ile müşterilerimizi SGK teşviklerinden maksimum düzeyde faydalandırmaktayız.

Her ay 400 firmaya ait 11800 çalışanın teşvik yönetimi firmamızca yapılmaktadır.