Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

YETEP Programı

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP)

Amaç: Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşlarının çevresel performansını artırıp üretim maliyetlerini düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırılmasına yönelik uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Program Yapısı: Program yapısı sürekli açık programdır.

Proje/Destek Koşulları ve Süresi:

 • Proje destek süresi en fazla 15 (onbeş) aydır.
 • Proje destek bütçesi alt limiti 100.000 ABD Doları, üst limiti 400.000 ABD Dolarıdır.
 • Proje başlangıç tarihi, son başvuru tarihini takip eden ayın ilk günü veya daha sonrası olarak kabul edilir. Daha önce başlamış olan projeler son başvuru tarihi baz alınarak değerlendirmeye alınır.
 • Desteklenecek projelerde sadece makina/teçhizat giderlerinin (KDV hariç) ve TTGV desteğinin en fazla %5’i oranında sarf giderlerinin (KDV hariç) %50’sine kadar olan kısmı TTGV tarafından karşılanır. Proje kapsamındaki diğer tür harcamalar (personel, nakliyat, inşaat, vb) Yürütücü Ortak’a aittir.
 • Yeşil Teknoloji Projeleri Desteğinden faydalanmak isteyen öneren kuruluşlardan, destek kullandırımı sırasında güvence olarak, destek tutarında teminat mektubu ve/veya KGF (Kredi Garanti Fonu) kefaleti alınır. Ayrıca öneren kuruluşun büyük ortaklarının müşterek borçlu müteselsil kefil imzaları da talep edilebilir.
Desteklenen Unsurlar

Yeşil Teknoloji Projeleri Desteği, “İklim Dostu Teknolojiler Desteği”, “Temiz Üretim Teknolojileri Desteği” ve “Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği” olmak üzere üç farklı destek alanından oluşmaktadır.

Destek Alt Kriterleri

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği, sanayi kuruluşlarının çevresel performansını artırıp üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünün artırılması; ayrıca söz konusu alanlarda ilgili teknolojilerin ve uygulamaların yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesi ve üretilmesinin teşvik edilmesine yönelik olup, üç farklı destek alanından oluşmaktadır:

 • İklim Dostu Teknolojiler Desteği
 • Temiz Üretim Teknolojileri Desteği
 • Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği