Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Markalaşma ve TURQUALITY Destekleri

Markalaşma Ve TURQUALITY Destekleri

Amaç: Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak, şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek ve yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak

Program Hedefleri

 • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.
 • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
 • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.
 • Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
 • Türk firmalarının marka bilincini artırmak.
 • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
 • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak

Ön Değerlendirme Konuları

 • Bakanlıkça başvurusu kabul edilen şirketin;

  Stratejik planlama,

  Finansal Performans,

  Marka performansı,

  Marka yönetimi,

  Pazarlama,

  Satış ve ticaret yönetimi,

  Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak,

  İnsan Kaynakları Yönetimi

  Kurumsal Yönetim

  Bilgi Teknolojileri Yönetimi

  Ürün Geliştirme

  Tedarik zinciri yönetimi,

alanlarındaki düzeylerinin belirlenebilmesini teminen TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından yapılan çalışmayı,

Program Yapısı:Sürekli Açık

Proje/Destek Süresi:En fazla 4 yıl

Desteklenen Giderler ve Limitler

DESTEK KALEMİ

DESTEKLENEN ÜST TUTAR -MARKALAŞMA

MARKALAŞMA DESTEK ORANI

DESTEKLENEN ÜST TUTAR- TURQUALITY

Yıllık En Fazla: 35 milyon ABD Doları ve %100

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka ********* ilişkin harcamaları,

 

 Yıllık – 200.000

% 50

 

Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,

 

Yıllık – 1.600.000 TL

% 50

 

Bakanlıkça Onaylanan Hedef Pazarlarda ****** Kapsamına Alınan Marka İle İlgili:

Brüt kira, belediye giderleri, anılan ********** kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve ******** harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri

Yıllık – 2.400.000 TL

% 50

 

Bakanlıkça Onaylanan Hedef Pazarlarda Destek Kapsamına Alınan Marka İ** İlgili:

Kiralanan birimin konsept ****** çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri

Yıllık – 1.200.000 TL

%50

Yıllık Mağaza Başına – Azami 800.000 TL

Bakanlıkça onaylanan ***** pazarlarında faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak; Kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (**** in shop), kiosk, stand (***** display), ürün teşhir serası tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yö***** ***** mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri

Yıllık – 800.000 TL

%50

 

Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, ****** kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları teş*** mekanlarına (showroom) ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan ********** kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve ** birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri

Yıllık – 800.*** TL

    %50

 

Yurt dışı ********* girişte zorunlu olan veya ******* sağlayan kalite, çevre belgeleri/sertifikaları, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil *** türlü giderleri oranında

Yıllık – 1.000.000 TL

%50

Yıllık- 2.000.000 TL-

Bakanlıkça onaylanan ***** pazarlarında, destek kapsamına alı*** markaları ile ilgili olarak franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek yıllık en fazla ** mağazasına ilişkin; Kurulum/dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmasına ilişkin giderler

Yıllık- 1 Mağaza için – 200.000 TL

% 50

Yıllık Mağaza Başına (*** Mağ*** İçin)  - 400.000 TL

Kira Giderleri – En fazla 2 yıl – 800.000 TL

Bakanlıkça ********* hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchising ******* ile faaliyete geçirilecek yıllık en fazla ** mağazasına ilişkin

Mağ*** Başına ** ***** 2 yıl – Yıllık-200.000 TL

 %50

 

********* belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderleri

Yıllık  -1.200.000 TL

 ---

 

Tasarım ve ürün geliştirme konuları*** istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri

Yıllık- 800.000 TL

%50

 

Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri

Yıllık – 400.000 TL

%50

 

Yurt dışı fuar katılımlarına yönelik Genelgede ********** giderleri

Tanıtım -reklam *************** tamamıyla ******** – Yıllık – 1.600.000

%50