Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Ufuk 2020 Programı

AB Destekleri – Ufuk 2020 Programı

Amaç: KOBİ Aracı (Hızlandırıcı) ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.KOBİ Hızlandırıcı Programı, "Avrupa İnovasyon Konseyi Pilot Çalışma Programı" çerçevesinde yürütülmektedir.

Destek Süresi:En Fazla 24 Ay

Program Yapısı:UFUK 2020 programı belirli bir dönem içerisinde sürekli açık bir programdır.

Desteklenen Unsurlar:

Programa KOBİ’ler sadece tek başlarına başvurabileceklerdir.Programa başvuracak bir KOBİ’lerin başvuracağı fonlanma seçenekleri artmıştır. proje boyunca sürdürülecek faaliyetler kapsamında inovasyonun TRL seviyesine göre KOBİ'ler "sadece hibe" ya da karma fonlama sistemi olarak geçen "blended finance -hibe ve risk finansmanı yatırımı-" seçeneğine başvurabileceklerdir.

Desteklenen Limitleri:

Hibe: 2,5 M Avro / Girişim Sermayesi Yatırımı: 15 M Avro

Projenin niteliğine göre talep edebileceğiniz fon seçenekleri

Sadece Hibe

Sadece TRL6-8 arası faaliyetler için

0,5-2,5 M.€ hibe

(Toplam proje bütçesinin en fazla %70’i)

Rızaya Bağlı Hibe

Sadece TRL6-8 arası faaliyetler için proje bütçesinin %70’ini geçmeyecek şekilde 0,5-2,5 M.€ hibe

Eğer proje TRL9 Seviyesinde faaliyetler içeriyor ise başvuru sahibinin rızasıyla değerlendirme karma finansman yöntemine dönüştürülür

Karma Finansman

TRL6 ve üzeri faaliyetler için

0,5-2,5 m.€ hibe ve TRL6-9 arası faaliyetler için 15m.€’ya kadar girişim sermayesiDestek Alt Kriterleri

KOBİ Aracı (Hızlandırıcı)’nın Özellikleri

 • Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
 • KOBİ'ler sadece tek başlarına başvurabilecektir.
 • Her sektörden inovatif KOBİ’lerin Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilecektir.
 • Tek başına KOBİ'lerin konsorsiyum kurmadan başvuru yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.
 • İnovatif fikirlerin destekleneceği rekabet yoğun bir program olacaktır.

Faz 2 (Hızlandırıcı): Demonstrasyon, Pazar Uygulamaları, Ar-Ge İnovasyonunun teknik fizibilitesini yapan ve ticarileşme potansiyelini araştıran KOBİ’ler ürünlerini ticarileştirmeye adım atmak için KOBİ Aracı Faz 2 (Hızlandırıcı)’ye başvurabilirler. Programın amacı pazara hâkim olabilecek yenilikçi ürün, hizmet ya da süreç ortaya çıkarmak; ticarileştirme stratejisi ve finansman planı içeren 30 sayfalık yatırımcı-hazır bir iş inovasyon planı oluşturmaktır.

Faaliyetler
 • Detaylı İş Planı
 • Geliştirme
 • Prototip Üretimi
 • Test
 • Minyatürleştirme
 • Büyütme
 • Pazar Uygulamaları
 • Araştırma
Yapılacak yatırım karşılığında KOBİ’nin hissesinden alınacak pay %10 ile %25 arasında olacaktır. Yatırımcıların exit süresi (hisselerini satma süreleri) 7 ile 10 yıl (maksimum 15 yıl) arasında olacaktır.