Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Devlet Teşvikleri

DEVLET TEŞVİKLERİ

Devletlerin, işletme ya da girişimcilerin gösterdikleri faaliyetlere doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlamak yoluyla ülke ekonomilerinin sürdürülebilirliğini sağlayan üretim, hizmet, dağıtım, tüketim süreçlerinde yaşanabilecek darboğazların ve aksamaların önüne geçebilmeyi hedeflediği ayni ya da nakdi faydaların bütününe teşvik adı verilmektedir.Bugün Türkiye’de teşvik sistemi devlet mekanizmasının kontrolü altında ulusal ve uluslararası olmak üzere 2 farklı kulvarda sürdürülmektedir.

Teşvikler işletme ya da girişimcilere farklı kapsamlarda sağlanılmaktadır. Örneğin bunlar arazi tahsisi, vergi istisnaları ya da muafiyetleri ile geri ödemeli ya da geri ödemesiz nakdi ödemeler olabilmektedirler.

Devlet teşvikleri mikro, küçük, orta ve büyük çapta işletmeler ile girişimcilere istihdam, AR-GE, yatırım, ihracat, hizmet gibi başlıklar altında sağlamaktadır. Devlet kurumları bu başlıkların bir kısmına özel destek verirken bazı resmi kurumlar birden fazla başlık altında katkı sağlayabilmektedirler.

GNG Kurumsal Danışmanlık olarak kuruluşumuz uzun yıllar sektörde farklı alanlarda verilen teşvikler konusunda derin tecrübe kazanmış yetkin kadrosuyla işletme ve girişimcilere bilgi akışı sağlamakta, onlar adına teşviklerle ilgili yenilik, revizyon ve iptalleri takip etmekte ve projelerini hazırlamaktadır.

Bu kapsamda devlet teşvikleri danışmanlık sürecimiz aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır;
  • Gelen talebe yönelik değerlendirme süreci
  • Teklif süreci
  • Teklif kabul edilmesi durumunda sözleşme süreci
  • Sözleşmenin imzalanması sonrasında danışmanlık faaliyetinin başlatılması
  • Danışmanlık hizmetinin gerçekleştirilmesi

Firmamız bugün itibariyle AR-GE ve tasarım, yatırım, istihdam, ihracat ve bölgesel yönetim merkezleri kapsamında girişimci ve işletmelerimize katkı sağlamaya devam etmektedir. GNG Kurumsal Danışmanlık sunmuş olduğu danışmanlık hizmetlerini farklı paketlerde sunmaktadır.

Danışmanlık Hizmeti Paketleri

1) Proje Bazlı Danışmanlık Desteği

TEYDEB, Ticaret Bakanlığı Tasarım Tebliği, IPARD, TAGEM AR-GE desteği programı ve KOSGEB’in hazırladığı özel programlarda (KOBİGEL, İşbirliği Destek, İleri Girişimcilik, Teknoyatırım vb.) yer alan hibe ve yatırım projelerinin hazırlanması (örneğin fizibilite raporunun hazırlanması)

2) Süreli Danışmanlık Paketi

Bu hizmet müşterilerimizle karşılıklı anlaşarak onlara belirlediğimiz (genelde yıllık) bir süre üzerinden ihtiyaçları olabilecek teşvik konuları kapsamında bilgi sağlamak ve belirli KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı desteklerine yönelik bilgi ve belgelerin incelenerek vekalet alındıktan sonra KVKK standartları çerçevesinde kontrol ve bilgi girişi sağlamak.

3) Yatırım Faaliyetleri Danışmanlık Paketi

Yatırım teşvik, cazibe merkezlerine yönelik yatırım faaliyetleri süreçlerinde danışmanlık hizmeti vererek (yerli-ithal makine/ekipman listesinin oluşturulmasını sağlamak vb.) vergisel teşviklerden faydalanabilecekleri belgelerin çıkartılmasına yardımcı olmak.