Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

İş Birliği Destek Programı

İş Birliği Destek Programı

Amaç: Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlamaktır.

Not:Bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birliği projeleri desteklenir.

Proje süresi: En az 12, en fazla 36 aydır.

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar
 • Desteklenecek proje giderleri

  Personel, makine, teçhizat, kalıp, hammadde, malzeme, yazılım, hizmet alımı ve diğer proje giderleri desteklenir.

  Proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %5’ini aşmayacak şekilde belirlenir.

  Proje başlama tarihinden önce proje ortaklarının, bu programda tanımlanan ortaklık amacı ile aldıkları teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile fizibilite çalışması giderleri desteklenir.

  Not:Proje destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için %60’tır. Desteğin %70’i geri ödemeli %30’u geri ödemesiz olarak verilir. 20 Gerçekleşen destek ödemeleri ile geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılması halinde, desteğin sadece geri ödemeli kısmı verilir. Programda belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i geçemez.

Destek Alt Kriterleri:
 • Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
 • Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
 • Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan iş birlikleri.
Destek Limitleri
 • 1) İşletici kuruluş modeli:

  Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, iş birliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir. Proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000TL ve geri ödemeli 3.500.000TL olmak üzere toplam 5.000.000TL’dir

 • 2) Proje ortaklığı modeli:

  Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir. Proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir. Bu üst limit, öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için geri ödemesiz 3.000.000TL ve geri ödemeli 7.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir

 • Not:Her iki ortaklık modelinde, iş birliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak; orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek iş birliklerinde en az 3 işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek iş birliklerinde en az 2 işletmenin, büyük işletme ile iş birliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir.