Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Küresel Tedarik Zinciri

T.C. Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri

Amaç: Firmalarımız tarafından küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımın sağlanabilmesi için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasıdır.

Proje süresi: En fazla 24 Ay

Program Yapısı: Sürekli Açık

Destek Tutarı ve Limitler: Desteklenen giderlerin %50’si en fazla 1 milyon USD’ye kadar karşılamaktadır.

Desteklenen Alt Kriterleri:
 • Kuruluşlarda aşağıdaki kriterlerde yetkinlikler değerlendirilir:

  a) Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,

  b) Finansal performans,

  c) Bilgi sistemleri yönetimi,

  d) Organizasyon ve insan kaynakları.

Destek Alt Kriterleri:
 • Yeni makine, ekipman ve donanım alımı
 • Yeni yazılımlar
 • Ürünlerini kalitesini gösteren belgeler
 • Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri masrafları (maksimum 100.000 USD)

Desteklenmeyen Giderler: Makine/Ekipman/Donanım kurulumu, nakliye giderleri ve nakliye giderleri kapsamında sigorta, vergi, resim, harç, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat bedelleri.