Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Yalın Yönetim Eğitimleri

YALIN YÖNETİM EĞİTİMLERİ

Dünyayı imar etme görevini üstlenmiş insanoğlunun karşı karşıya olduğu en bilinen ve belki de en büyük gerçek Yerkürenin kısıtlı kaynaklara sahip olduğudur. Bu gerçek bizlere önemli sorumluluklar yüklemiş ve bunun sürdürülmesi gerekliliğini bazı zamanlar kesik kesik bazı zamanlar ise sürekli hatırlatmıştır.

Akıl sahibi insanın ise öğrenme ve öğretme kabiliyeti bu süreçle bazı zamanlar sürekli ve bazı zamanlar kesik kesik bütünleşmiştir. Her iki durumun yaşanmadığı durumlardaysa yani tamamen uzağında kaldığı dönemlerde ise felaketler yaşanmış ya da felaketlerin temeli atılmıştır.

Kaynakların bilinçsizce tüketimine örnek verecek olursak yaşanan küresel ısınmanın bunun önemli bir örneği olarak önümüzde durduğu görülecektir.

İşletmeler de yukarıda verilen makro ölçekli yaklaşımın oldukça mikro örnekleri olarak göze çarpmaktadır. 4.Sanayi devriminin yaşandığı bu dönemde artık birçok beşeri işlerin yine beşer tarafından geliştirilmiş olan yazılımlar, robotlar, entegre devreler, otomasyonlar aracılığıyla yerine getirilmeye başlandığı görülmektedir. Ülkemiz işletmelerinin ve girişimlerinin geçmişte türlü sebeplerden dolayı kaçırmış olduğu sanayi dönemlerinde yaşadığı sıkıntıları bu dönemi ıskalayarak tekrar yaşama şansı bulunmamaktadır.

Teknolojiye, verimliliğe, çevikliğe yapılacak yatırımlar ne kısa vadede ne orta vadede ne uzun vadede şirketlerimize temel bazı ihtiyaçların karşılanması dışında bir şey kaybettirmeyecek bilakis uzun ömürlü, nesilden nesile aktarılabilen, vizyoner, refah seviyesi gelişmiş ve marka değeri yüksek bir değer kazandıracaktır.

Buraya kadar kısaca üzerinde durulan konular firmalarımız için verimliliği, etkinliği yüksek yönetim biçimlerine ve iş yapış şekillerine sahip olmaları gerektiğine işaret etmektedir. Günümüzde Yalın Yönetim (Lean Management) olarak bilinen gerçekte Toyota şirketinin üretimle başlayıp yönetim biçimine evrilen Toyota Yönetim Sistemi (Toyota Management System)’de tam bu konu üzerinde yoğunlaşmış, Ford’un üretim sistemini inceleyip bunun kendi araçlarının üretimi için uygun olmadığını görerek başlamıştır. Bundan sonraki süreçte tam zamanında üretim (JIT), hata olduğunda duran sistemler, kısa sürede mevcut üretim hattının başka bir ürünü imal edebilecek yeni üretim hattına dönüşümü, israşardan arındırılmış işletme faaliyetleri, değerin müşterinin istediği gibi aktığı süreçler ve her şeyden önemlisi değerin odak noktasının “İnsan” olduğu yönetim biçimi Toyota’yla özdeşlemiştir. İnsan’a gösterilen saygı bu yönetim şeklinin her zaman lideri olmuştur.

GNG Kurumsal Akademi’de bizler işletmelerimize birçok farklı boyutta yarar sağlayacak bu yönetim ve üretim şekillerine yönelik sektörde uzun yıllar boyunca gerek yönetim alanında gerekse sahada birçok projeyi başarıyla tamamlayarak firmaların gelişimlerine katkı sağlamış profesyonellerimizle eğitim hizmetleri sağlamaktayız. Bu eğitimler Başlangıç, Gelişim ve Ustalaşma olmak üzere 3 farklı modülde sağlanmaktadır.

Eğitimler ve içeriklerimiz aşağıda sunulmuştur;

Yalın Başlangıç Eğitimi (3 gün)

Amaç: Yalın Yönetimin anlaşılmasına yönelik giriş seviyesinde bir eğitimdir. Değer, İsraf, Yalın Üretim Kavramları gibi konuların anlaşılmasına yönelik uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

Hedef Kitle: İş hayatına yeni mühendisler, teknik personel ve araştırmacılar, yöneticiler, öğrenciler.

 • Yalın Üretime Giriş
 • Değer Kavramının Anlaşılması
 • İsraf Nedir?
 • İşletmelerdeki İsraf Çeşitleri
 • Yalın Üretim Kavramları ve 5S
 • Yalın Çalıştay-1
 • Kaizen’e giriş (PUKÖ)
 • Kaizen Çalıştayı-2
 • Temel İstatistik (Minitab ya da Excel ile)
 • Çalıştay-3
 • Projelerin Belirlenmesi
Yalın Gelişim Eğitimi (4 gün+1 Gün)

Amaç: Temel seviyede yalın yönetim bilgisine sahip personelin projelerde ekip üyeleri olarak görev yapabilmelerine olanak sağlayacak gelişim programı olarak planlanmıştır.

Hedef Kitle: Proje yöneticileri, Kaizen uygulayıcıları, Yalın yönetim projeleri ekip üyeleri, üst ve orta kademe yöneticiler, üretim çalışanları, teknik çalışanlar, öğrenciler

 • Değer Akış Haritalarının Hazırlanması
 • Çalıştay-3
 • İleri Kaizen : Kobetsu (Odaklanmış) Kaizen ve Karakuri Kaizen (Uzman Görüşü)
 • Çalıştay-1
 • İki Temel Sütun: Tam Zamanında Üretim ve Hata Olduğunda Duruş
 • Poka Yoke Uygulamaları
 • Çalıştay-2
 • Temel İstatistik-2
 • Kaizen Projeleri Performans Yönetimi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Çalıştay-3
 • Proje Sunumları
Yalın Ustalaşma Eğitimi (4 Gün+1 Gün)

Amaç: Yalın üretim ve yönetim projelerinde edinilen tecrübelerin gelişimi için ileri seviyede yalın yönetim tekniklerinin kazandırılması

Hedef Kitle:Kaizen proje yöneticileri, proje deneyimi olan mühendis ve araştırmacılar, üst ve orta kademe yöneticiler, üretim çalışanları, teknik çalışanlar.

 • Modülde verilen projelerin değerlendirilmesine devam edilerek bu modülde sonlandırılacaktır.

   SMED Uygulamaları

   Dengeli Üretim Uygulamaları

   Çalıştay-1

   Problem Çözme Teknikleri-2

   Yamazumi (İş Dengeleme) Uygulamaları

   Çalıştay-2

   Hoshin Kanri ile Stratejilerin Yayılımı

   Çalıştay-3

   Yalın Ürün Geliştirme Metodolojisi

   Proje Sunumları

   Yazılı Sınav ve Kapanış

 • Sertifika ve Değerlendirme:

   Başarı Sertifikası: Minimum 80 Puan (100 Üzerinden)

   Katılım Sertifikası: 50- 80 Puan arası ( 100 Üzerinden)

   Proje sunumları: % 30

   Final Sınavı: % 40

   Katılım: % 20 (Derse katılım Minimum %80 oranında olacaktır)

   Derse Katkı: %10

 • Ön Gereklilikler:

   Kişisel bilgisayar

   MS-Powerpoint ve MS-Excel yazılımları

   PDF formatında dosyaları okuyabilecek bir yazılım

   Minitab yazılımı (en az 19.versiyon)

   Internete ve wi-fi’ya bağlanabilmeli