Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Explore Programı

Explore Programı

Amaç: Explore Yatırım Programı, öncelikli olarak belirlenmiş alanlarda bir teknolojik ürünü ve bu ürüne yönelik satışı performansı bulunan firmaların yeni uluslararası pazar(lar)a girişini hızlandırmaya odaklanan bir sermaye yatırımı programıdır. Program, uluslararasılaşma süreçlerindeki stratejik yönlendirme ve finansman ihtiyaçlarını birlikte karşılamayı amaçlayan bir modelle TTGV adına, Teknoloji Yatırım tarafından yürütülmektedir.

Program Yapısı: Program yapısı sürekli açık programdır.

Desteklenen Unsurlar

Explore Yatırım Programı’nda belirli dönemlerde odak sektör(ler) ve pazar(lar) belirlenir ve yatırım sürecine bu çerçeveye giren firmalar dahil edilir. Mevcut dönemde, Teknoloji Yatırım’ın odağında ABD pazarına girmeyi veya bu pazardaki mevcut ayak izini büyütmeyi hedefleyen SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) firmaları bulunmaktadır.

Destek Limitleri

Pre-Explore sonrası Teknoloji Yatırım, en fazla 250 Bin ABD Doları’na kadar sermaye yatırımı yapar. Firmaların yol haritalarını uygularken hedef pazar(lar)daki network ve stratejik yönlendirme gereksinimleri için ise, yine Teknoloji Yatırım’ın ilgili profesyonel ağı sürece dahil edilir. Program kapsamında hissedar olunan firmaların, uluslararası pazarlarda sürdürülebilir bir satış performansı elde etmesi ve pazar payını büyütmesi hedeflenir. Bu aşamada ihtiyaç duydukları ek finansmanı karşılamak için; firmaların, üçüncü taraf profesyonel bir yatırımcıdan alacakları sermaye yatırımlarına, yine Teknoloji Yatırım bünyesinde yürütülen TTGV1 Eş ve Devam Yatırım Fonu kapsamında, 2 Milyon ABD Doları’na kadar eş yatırımcı olarak katılım sağlanabilir.

Destek Alt Kriterleri

Programın özgün metodolojik yaklaşımı çerçevesinde endüstriden ve sektörün çeşitli katmanlarından profesyonellerin, mentör ve danışmanların girişimlerle iş geliştirme süreçlerini birlikte belirlemeleri ve girişime özel reçetenin oluşturulması sağlanmaktadır. Operasyonel süreçlerde, girişimlerin ticarileşme aşamasında ihtiyaç duyduğu dışarıdan alacağı her tür iş geliştirme ürün ve hizmetinin giderine TTGV doğrudan katkı sağlanmaktadır. Program uygulamasında yeni girişimleri geliştirme ve pazara etkin şekilde girişlerini hızlandırmak için TTGV takımı ile birlikte entegre çalışacak danışmanların yanı sıra, iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde mentörlük, strateji geliştirme, satış, pazarlama, akreditasyon, sertifikasyon ve tematik alana özgü diğer danışmanlık konularında yeterli tecrübe ve ağ bilgisine sahip profesyonel uzman ve kuruluşların profesyonel katkıları alınmaktadır.