Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi Nedir?

Kelime anlamı Türkçe’de “Yenilik” ya da “Yenilikçilik” anlamına gelen İnovasyon birey ya da kurumun dış ya da iç çevresinde fırsat ya da sorunlardan doğan iş fikirlerinin ürün, hizmet ya da süreç bazında ticarileştirilmesidir.Bugün dünya üzerinde son çeyrek yüzyılda ortaya çıkan modern teknolojiler, ürünler ya da hizmetler inovasyon yönetiminin etkinliğiyle doğru orantılıdır. Etkin bir inovasyon yönetimi kuruluşun rekabet gücünü arttırarak mevcut bulunduğu pazardaki durumunu iyileştirirken bir yandan yeni pazarlar için ona avantajlar sunacaktır.

Bununla birlikte üstün bir inovasyon yönetimi işletmede karlılık artışı, hammadde kaynaklarının kullanımında etkinliğin artışı, ürün hattının ve karmasının genişletilmesi, müşteri memnuniyetinin en iyileşmesi, karlılık artışı, değer zincirinin gelişimi, yeni ürün geliştirme kabiliyetinin artması, pazara girişte avantajların fazlalaşması gibi sonuçlar da sunmuş olacaktır.

Kısacası doğru bir inovasyon yönetimi aynı zamanda toplumsal refah düzeyinin de artışına değer katacaktır.

GNG Kurumsal Danışmanlık İnovasyon Yönetimi’nde İşletmelere Nasıl Değer Katıyor?

GNG Kurumsal Danışmanlık olarak işletmelere yönelik inovasyon yönetimi sürecinde aşağıdaki katkıları sağlamaktayız

 • İnovasyon stratejilerinin incelenmesi
 • Şirketin ürün geliştirme süreçlerinin analizi

  Kurum stratejileri içerisinde inovasyon boyutunun hangi olgunluk seviyesinde ele alındığının tespiti

  İnovasyon yönetiminin kapsamının belirlenmesi

  İş fikrinin oluşturulmasında fırsat-sorun değerlendirme sürecinin analizi

  Mevcut patent, faydalı model, marka ve telif haklarının yönetim süreçlerinin analizi

 • Şirketin AR-GE süreçlerinin analizi
 • Ticarileştirme süreçlerinin analizi
 • İnovasyon yönetim sisteminin kurulması ve işlevsel hale getirilmesi