Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

1501-Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

1501-Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

Amaç: Kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesiProgram Yapısı: Yılda 2 kez ve bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir. Bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Program Süresi: En Fazla 36 Ay

Alt Kriterler

 • Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Ortaklı AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Üniversite iş birliği ile AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması

Desteklenen Unsurlar ve Destek Oranları

 • Projenin her dönemi için destek oranı sabit ve geri ödemesiz olmak üzere %75 olarak uygulanır
 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri