Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı

Amaç: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Not: İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar

 

PROGRAM DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

1

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

 

 

 

 

 

%60

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

30.000

3

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

4

Tasarım Desteği

50.000

5

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000

6

Belgelendirme Desteği

50.000

7

Test ve Analiz Desteği

50.000

8

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

80.000

9

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000

10

Model Fabrika Desteği

70.000

Destek Alt Kriterleri:
 • 1) Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
 • 2) Destek programına başvuru İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru formu ile birlikte taahhütnamenin onaylanmasıyla KBS üzerinden yapılır. Destek programının başlangıç tarihi; başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihtir.
Destek Limitleri ve Oranları
 • 1) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.
 • 2) Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına % 20 (yirmi) ilave edilir.
 • 3) Sınai mülkiyet hakları desteği kapsamında TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler % 100 (yüz) oranında desteklenir.
 • 4) Belgelendirme desteği kapsamında TSE’den alınacak belgeler % 100 (yüz) oranında desteklenir.
 • 5) Test ve analiz desteği kapsamında TSE’den alınacak hizmetler % 100 (yüz) oranında desteklenir.
 • 6) Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına % 15 (on beş) ilave edilir.