Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği

1505-Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı

Amaç: TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programının amacı, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.Program Yapısı: Yılda 2 kez ve bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir. Bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Proje/Destek Süresi: Sürekli Açık

Desteklenen Unsurlar/Destek Limitleri:

Desteklenen Unsurlar

Destek Oranı TÜBİTAK-KOBİ

Destek Üst Limiti

Destek Oranı TÜBİTAK-Büyük Ölçekli

Destek Üst Limiti

Kavram Geliştirme

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Prototip üretimi

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Pilot tesisin kurulması

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri

%75-%25

1.000.000

%60-%40

1.000.000

Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da AR-GE içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.