Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Fuar Katılım Desteği

Fuar Katılım Desteği

Amaç: Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir.

Destek Süresi: Fuar katılım desteği; fuar bitiş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talep edilebilir.

Program Yapısı: Program yapısı sürekli açık bir programdır.

Desteklenen Unsurlar: Bu çerçevede, Bakanlığımızca belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

KATILIMCI FİRMA DESTEĞİ

FUAR TÜRÜ

DESTEK TUTARI

2019 FUARLARI ÜST LİMİT

2020 FUARLARI ÜST LİMİT

FUAR KATILIM DESTEĞİ

Genel Ticaret Fuarı

“Desteğe Esas Tutar (TL)*” x “Metrekare”

71.000 TL

77.000 TL

Sektörel Fuar

107.000 TL

117.000 TL

Prestijli Fuar

360.000 TL

394.000 TL

YURT DIŞI FUARLAR İÇİN ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ

TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

FUAR TÜRÜ

DESTEK ORANI

2019 FUARLARI ÜST LİMİT

2020 FUARLARI ÜST LİMİT

TANITIM DESTEĞİ

Genel Ticaret Fuarı

%75

460.000 TL

504.000 TL

Sektörel Fuar

%75

721.000 TL

790.000 TL

İLAVE TANITIM DESTEĞİ

Sektörel Fuar

%75

460.000 TL

504.000 TLDESTEK UNSURU

DESTEK ALT UNSURU

DESTEK ORANI VE DESTEK TUTARI

Kira Gideri (reyon olması halinde kira veya komisyon gideri)

 

 Mağaza kira gideri

%40

Yıllık en fazla 100.000 $

 

 

Depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsanın kira giderleri

% 40

Yıllık en fazla 75.000 $