Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Amaç:AR-GE ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Destek Alt Kriterleri: Bu program ile Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilere destek verilir. Program onaylanan kuruluşlara geri ödemesiz ve/veya geri ödemeli en fazla 750.000 TL destek sağlar.

Proje süresi: 8-24 Ay

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Gider Kalemleri, Tutar ve Limitleri:

Destek Unsurları

Destek Üst Limiti

Destek

Oranı

Kira Desteği (sadece girişimciler için)

Teknopark içi

30.000

75

Teknopark dışı

24.000


Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, 

Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, 

Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

100

Başlangıç Sermayesi Desteği (sadece girişimciler için)

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

 

75

Eğitim Desteği

10.000

 75

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

  5.000

Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

 25.000

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.