Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Amaç: Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması için tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerin desteklenmesi.

Proje süresi: En fazla 4 yıl

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

Desteklenen Unsurlar ve Destek Limitleri:

DESTEK KALEMİ


TASARIMCI ŞİRKET

TASARIM OFİSİ

İŞBİRLİĞİ KURULUŞU

DİĞER TİCARİ KURULUŞLAR*

Yurt dışına yönelik tanıtım harcamaları

%50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları

%50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları

 

X

 

X

Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları

%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları

%50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

X

X

Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri

%50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları

%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları

X

X

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil harcamaları

%50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

%50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları.

X

X

İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri

%50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları

%50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları

X

Brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderler

%50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları

%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları

X

X

Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri

X

X

X

Toplam en fazla 250.000 ABD Doları

Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderler

X

X

X

En fazla 150.000 ABD Doları

Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, tasarım fuarı ve tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları faaliyetlerine ilişkin harcamalar

 

X

 

X

%50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları

 

X

İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcının yurt dışındaki eğitim ve yaşam giderleri

 

X

 

X

Aylık en fazla 1.500 ABD Doları

 

X

 

* Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir. İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.