Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi)

1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi)

Amaç: Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; • Yeni bir ürün üretilmesi,
 • Mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi,
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen AR-GE nitelikli projeler desteklenmektedir.

Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.

Proje Destek Süresi: Her çağrı programında belirtilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Kapsamında projelerin AR-GE kısmı için öngörülen tamamlama süresi ek süreler (süre uzatımı) dâhil 36 aydan fazla olmamalıdır.

Program Yapısı: Çağrı Esaslı

Destek Limitleri:
Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Ayrıca, kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır.
Destek Alt Kriterleri:
 • Makine
 • Bilgisayar
 • Elektronik
 • Optik
 • Elektrikli Teçhizat
 • Eczacılık
 • Kimya
 • Ulaşım Araçları
Desteklenen Unsurlar
 • Personel giderleri
 • Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Projenin AR-GE faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)