Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Operasyonel Mükemmellik Danışmanlığı

Operasyonel Mükemmellik Kavramını Açıklayabilir Misiniz?

Tüm işletmelerde, doğru ve tam olarak uygulandığında verimliliğin, uyumun, müşteri memnuniyetinin ve her şeyden önce gelişimin anahtarı ve kılavuzu olan operasyonel mükemmellik bugün ulaştığı seviyede kuruluşların dış ve iç çevrelerinde gelişen olumsuz etmenlere karşı dayanıklılığını sürdürülebilir kılan bir zırh görevini üstlenmiştir.Operasyonel mükemmellik kavramını mercek altına alarak daha derin incelediğimizde onun akademik teorilerde yaşayan, büyüyen soyut bir kavram olmadığını da görürüz. İster bir fabrika alanı olsun ister bir hastane olsun ya da isterse bir ofis alanı olsun tüm kararlılığıyla operasyonel mükemmelliğin hayat bulduğu ve işletmenize katkı sağlayabileceği temel alan saha ortamıdır.

Bütüncül ve tutarlı birkaç temel aksiyon ile operasyonel mükemmelliğe ulaşmak karmaşık çabaların önüne geçebilmektedir. Bu elbette kolay değildir çünkü zaman, sistem ve yöneticilerin proaktif davranışlarının kolektif ve uyumlu bir şekilde hareket ederek tüm organizasyonda içselleştirilmesi gerekmektedir.

Operasyonel Mükemmelliği Sağlayabilmek İşletmelere Neler Kazandırır?

  • İşletme hedefleri başarıyla gerçekleştirilir.
  • İşleri tamamlamak için harcadığınız fazla mesaileriniz zamanla azalır.
  • İşletme hedefleri tüm şirket bütününde yukarıdan aşağıya doğru etkin ve etkili bir şekilde yayılır ve anlaşılır hale gelir
  • Her gün yeni ve eski problemlerin sürekli ortaya çıktığı bir ortamdan uzaklaşılır.

GNG Kurumsal Danışmanlık Olarak İşletmelere Operasyonel Mükemmellik Rehberliğini Nasıl Sağlıyorsunuz?

  • Temel İhtiyaç ve Hedef Analizi
  • Operasyonel Mükemmellik Yol Haritasının Hazırlanması
  • Yol haritasında alınan kararların uygulanması
Operasyonel Mükemmellik Danışmanlık Aşamalarında Paydaşlarınıza Neler Sağlıyorsunuz?
1) Temel İhtiyaç ve Hedef Analizi

Bu aşamada müşterimizin beklentileri ve hedefleri analiz edilir, firma stratejileri, organizasyon yapısı, kaynakları ve altyapı analizleri yönetimle ve sahada yürütülen operasyonlarla gerçekleştirilir. Operasyonel mükemmellik ihtiyacının neden doğduğu belirlenir. Bu ihtiyacın kurum stratejisiyle karşılaştırması yapılarak bir rapor oluşturularak üst yönetime sunum yapılır.

Temel İhtiyaç ve Hedef Analizi düzeyinde kuruluşun operasyonel süreçleri iyileştirme olgunluk seviyesi, iş süreçleri mükemmelliği, kalite operasyonlarının yönetim performansı, verimlilik&etkinlik yönetim düzeyi ve kaynak yönetimi ölçülür.

2) Operasyonel Mükemmellik Yol Haritasının Hazırlanması

Firma üst yönetimine yapılan sunum sonrasında yönetim danışmanlığı süreci sonlandırılabilir ya da OM yol haritasının hazırlanma aşamasına geçilir. Operasyonel Mükemmellik yolculuğunun yol haritası firma yönetimi, çalışanlar, opsiyonel olarak dışarıdan katkı sağlayabilecek profesyoneller (akademisyenler, aynı ya da farklı sektörden iş adamları, profesyonel yöneticiler, teknik uzmanlar) ve danışmanlarımızla birlikte hazırlanır.

GNG Danışmanlık olarak süreçlerin yalınlaşması, verimliliğin arttırılmasına yönelik, eğitim ve uygulama projelerinin ağırlıklı olduğu, tüm süreçlerin iyileştirilmesi ve doğrudan değer katan faaliyetlerin şirket stratejileriyle uyumlanarak iyileşmenin hedeflendiği faaliyetler bu aşamada yürütülür.

Proje ekibinin de tam olarak belirlendiği bu seviyede yol haritası tam olarak şirkete değer katmaya odaklanmış bir şekilde hazır hale getirilir.

3) Yol haritasında alınan kararların uygulanması

OM yol haritasının hazırlandığı süreçte alınan kararlar, ayrılan kaynaklar doğrultusunda danışmanlarımızla birlikte tüm belirlenen sahalarda çalışmalar başlatılır. Belirlenen hedeflere olan uzaklık sürekli ölçülerek şeffaf bir şekilde tüm çalışan ve yönetimle paylaşılır. Bu aşama Kaizen ağırlıklı faaliyetlerle yönetilecek olup, yer yer eğitimler, çalış taylar yapılacak, öğrenilen dersler oluşturulacak kurumsal hafızaya yüklenecektir.

Bu aşamanın sonunda bilgi, insan, maliyet yönetimi uyumunun istenen performansı vermesi hedeflenmiştir.

Operasyonel Mükemmellik hizmetimiz uzun yıllar yalın yönetim, 6 Sigma projeleri, kalite operasyonları konusunda deneyim kazanmış danışmanlarımızla yürütülmektedir.