Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

AMAÇ: Kuruluşların müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanması, rekabetçi yönlerini arttırma ve yasal mevzuatlara uyum çerçevesinde sürdürülebilir Şirket kültürü geliştirme anlayışıyla ihtiyaç duydukları planlı ve sistematik faaliyetlerin operasyonel gerekliliklerini yerine getirerek belgelendirilmeleri konusunda profesyonel destek vermektir.DANIŞMANLIK SÜRECİ İŞ AKIŞI:
 • 1) Ön görüşme ve fiyat teklifi verme (işletme yapısı hakkında genel bilgi alınarak işletmeye özel fiyat teklifi verilmesi)
 • 2) Sözleşme imzalanması ve operasyon süreci (ilk belgelendirmenin gerçekleşmesine kadar geçen sürecin yönetilmesi)

  - Organizasyon ve Süreç Analizi ve Raporlama

  - Şirket Politika, Hedef ve Stratejilerinin Belirlenmesi

  - Kalite Sisteminin Detay Tasarımı ve Uygulama Planı

  - Eğitimlerin Planlanması ve Uygulanması

  - Proseslerin İncelenmesi, Yeterli ve Etkin Dokümantasyon Hazırlığı (El kitabı, Organizasyon El Kitabı, Politika ve Hedefler, Prosesler vb)

  - Uygulamaya Geçiş

  - Ön Denetim ile Sistemin Etkinliğinin Kontrolü ve Raporlama

  - İşletmenin denetim kuruluşundan belgelendirme ve gözetim denetimleri için fiyat teklifi alması ve onaylaması hususunda işletmeye destek olunması

  - Belgelendirme denetimi için tarih belirleme

 • 3) Denetim kuruluşu tarafından dış denetim gerçekleşmesi
 • 4) Belgelendirme denetiminde ortaya çıkan sonuçların değerlendirilerek belgelendirme sürecinin takip edilmesi

DANIŞMANLIK SÜRECİ İŞ AKIŞI:
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Ürün veya hizmetlerin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün/hizmette kalite sürekliliğinin sağlanabilme güvencesidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin sağladığı bazı faydalar aşağıdaki gibidir:

 • Tüm dünyada geçerli olan bir belge ve müşteriler tarafından talep edilir.
 • Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi sağlar.
 • Karlılığı ve rekabeti arttırır.
 • Uluslararası uygulanan bir KYS sağladığı sistematik bir standart olduğunu sağlar.
 • Diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.
 • ISO 14001, ISO 45001 ve TS 16949 gibi diğer Kalite Yönetim Standartlarının temel taşıdır.
 • Ürün ithalat ve ihracatında istenen bir standart olduğu sağlar.
 • Devlet ihalelerinde ihale şartı olarak zorunlu olan bir belge olduğunu sağlar.
 • Firma için ulusal ve uluslararası bir prestij sağlar.
 • Firmanın iş hacminin büyümesini sağlar.
 • Çalışanlara motivasyon ve geniş tabanlı katılımı sağladığı için gereklidir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim ve hizmet sektöründe, ürünün/hizmetin ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin sağladığı bazı faydalar aşağıdaki gibidir:

 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.
 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder.
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar.
 • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.
 • İşletme itibar ve pazar payının artırılmasında etkendir.
 • Uluslararası rekabette avantaj sağlar.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 ISG Yönetim Sistemi, bütün dünyada işletmelerin, çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların güvenliğini arttırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratma açısından işletmelere bir çerçeve oluşturmakta ve üzerlerindeki yükü düşürecek gereklilikleri içermektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sağladığı bazı faydalar aşağıdaki gibidir:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğu gösterir.
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını sağlar.
 • Meslek hastalıkları ve kaza sayısında potansiyel düşüş sağlar, iş gücü kaybını önler.
 • Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüşe sebep olur.
 • Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesine imkan sağlar.
 • İş sağlığı güvence altına alınırken, müşteri taleplerine uygun ürünlerin sürekliliği sağlanarak müşteri memnuniyetine ve sadakatine katkıda bulunur.
 • Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Önlem uygulamalarının açık bir biçimde tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Bunun sonucunda kazalar önlenmiş olur.
 • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, işletme maliyetlerini düşürür.
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlar.