Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Genel Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz altında yer alan stratejik yönetim danışmanlığı 4 seviyede uygulanmaktadır. Bu seviyeler sırayla Stratejik Yetkinlik Analizi, Stratejik Hedeflerin Oluşturulması, Stratejilerin Uygulanması, Stratejilerin İzlenmesi ve Kontrolü

Bu kapsamda devlet teşvikleri danışmanlık sürecimiz aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır;
 • 1)Stratejik Yetkinlik Analizi

   1.1 İş Stratejisi: Organizasyonun İş Stratejileri (Business) dünya üzerinde bilimsel geçerliliği kanıtlanmış çalışmalar temel alarak analiz edilir. Bu kapsamda kuruluşun amaçları, proje portföyü ve kaynak planlamaları incelenir.

   1.2 Kurumsal Strateji: Rekabet stratejileri, iş birimleri, merkezi kurumsal karlılığı, yıllık ve dönemsel planlama süreçleri, stratejik planlar analiz edilir.

   1.3 İnovasyon Stratejisi: Bu kapsamda Inovasyon strateji çerçeveleri analiz edildikten sonra bu kapsamla ilişkili ürün geliştirme süreçleri detaylı olarak gözden geçirilir. Platform, Teknoloji, Pazarlama, Entelektüel Sermaye ve Yetkinlik stratejilerinin olgunluk seviyeleri tespit edilir.

   1.4 Fonksiyonel Stratejiler: Tüm fonksiyonel stratejiler şirketin amaçları, uzun vadeli stratejileri kapsamında detaylı olarak analiz edilir.

 • Stratejik Yetkinlik Analizinin uygulamasında firmamızın geliştirdiği analiz paketinde özel veri tabanları ve metrikler kullanılmaktadır.

 • 2) Stratejik Planın Oluşturulması

   Stratejik yetkinlik analizi kapsamında elde edilen tespitler, veriler doğrultusunda kurumun misyon, vizyonu ve hedeflerinin de içerisinde olduğu en az 3 ya da 5 yıllık stratejik planın oluşturulması sağlanır. Bu çalışma Üst yönetim, üst yönetime katkı sağlayacak kilit personel ve gerekli görülen dış kaynakların birlikteliğiyle yürütülür. Planla birlikte bu aşamada hedeflere ulaşmaya doğrudan ve dolaylı olarak destek sağlayacak stratejik yönetim birimi oluşturulur.

 • 3) Stratejilerin Uygulanması

   Stratejik planda belirlenen unsurların atanan kaynaklarla birlikte uygulanma aşamasına geçilir, bu dönemde ilk 1 yıl sahada ve dışarıdan destek verilerek süreçlere dahil olunur, olası iyileştirmeler ya da düzeltmeler yönetimle birlikte kararlaştırılarak revizyonların yapılmasına katkı verilir. Bu aşamada kuruluşta üst düzey bir strateji yöneticisinin ve biriminin aktif rol alması sağlanır. Uygulama safhası da diğer safhalarda olduğu gibi hizmet verilen kuruluşun süreçleri olduğu için GNG danışmanları stratejilerin uygulama aşamasında yönlendirici değil destekleyici rol üstlenirler. Ancak görüşlerini ve önerilerini yazılı ve görsel olarak sunmaya devam ederler.

 • 4) Stratejilerin İzlenmesi ve Kontrolü

   Stratejik yönetim sürecinde son olarak faaliyetler izlenerek dönemsel olarak üst yönetim ve diğer ilişkili paydaşlarla değerlendirmeler yapılır ve iyileştirme sürecine olumsuz etki edebilecek iç ve dış faktörlere karşı önlemler alınarak kontrol sağlanır. GNG Danışmanları bu aşamada dışarıdan değerlendirmeler ve zaman zaman da sahaya inip bilfiil çalışarak tüm ekibe destek vermeye devam ederler.