Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Amaç:

1) AR-GE/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi

2) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklemesi

Not:Bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birliği projeleri desteklenir.

Proje süresi:En az 8 ay, en fazla 36 Ay’dır.

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

Destek Limitleri
 • 1)AR-GE/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda;

  Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.

  Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

 • 2)Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.
Destek Alt Kriterleri:
 • 1) AR-GE/Yenilik Faaliyetleri (En çok 5 yıl önce alınmış AR-GE projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan)

  KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

  Patent belgesi ile koruma altına alınan,

  Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

  prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

 • 2) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler:

  Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,

  Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,

  Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

  Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması

  Koronavirüs (COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere Alınan Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünler için,

  Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

  Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması,

  Listede yer alan ürünler Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmesi

Desteklenen Unsurlar ve Destek Oranları
 • a) Makine-teçhizat desteği*: %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
 • b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği: %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
 • c) Yazılım giderleri desteği** %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
 • ç) Personel gideri desteği: %100 Geri ödemesiz
 • d) Eğitim ve danışmanlık desteği: %100 Geri ödemesiz
 • e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği:%100 Geri ödemesiz
 • Net asgari ücret tutarının 30 (otuz)’a bölünmesi ile elde edilen günlük net asgari ücret tutarının öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir. Öğrenim durumu katsayısı; lise ve öncesi okul mezunları için 1, ön lisans mezunları için 1,25, lisans mezunları için 1,5, yüksek lisans mezunları için 1,75, doktora için 2’dir.

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

** Yazılım Açık Kaynak Kod yapılan incelemede onaylanırsa geri ödemesiz destek % 15 arttırılır ve geri ödemesi destek % 15 azaltılır. Ancak aynı anda hem yerli malı belgesi hem de açık kaynak kod desteğinden faydalanılamamaktadır.