Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

Amaç: Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerinin amacı; döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceği desteklere ilişkin harcamaların, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek her türlü harcamanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanarak programın desteklenmesi.

Program Yapısı: Program yapısı sürekli açık bir programdır.

Destek Limiti

Desteklenen unsurlar

Destek Üst Limiti

Destek Oranı 

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler

50.000 ABD Doları

 

 

 

 

    

 

 

 

     % 50

 

Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları

400.000 ABD Doları

Vergi / resim / harç dâhil olmak üzere brüt kira, depo için ardiye gideri, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderler

 

600.000 ABD Doları

Kiralanan birimlerin konsept mimari çalışma ve kurulum / dekorasyon / teknik donanım giderleri

300.000 ABD Doları

Farklı markaların satıldığı teşhir mekanı / büyük mağazalar / marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürün / hizmetleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stant vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin olarak vergi / resim / harç dahil brüt kira, belediye giderleri, komisyon ve konsept mimari çalışmaları harcamaları, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum / dekorasyon giderleri

 

 

 

200.000 ABD Doları

Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge / sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri belge başına

 

50.000 ABD Dolar

Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 adet mağaza / kafe / lokantaya ilişkin;

Kira giderleri, birimlerin her biri için en fazla iki yıl süresince ve birim başına

50.000 ABD Doları

 

 

 

             

     % 50

Kurulum / dekorasyon / teknik donanım harcamaları

50.000 ABD Doları

Danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri

300.000 ABD Dolar

Tercüman istihdamına yönelik giderler

200.000 ABD Doları

Veri madenciliği / veri izleme / değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dâhil olmak üzere pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri

 

100.000 ABD Doları

Yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Stratejik İş Planı çalışması giderleri

200.000 ABD Doları

%75