Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

 • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

İleri Girişimcilik Destek Programı

İleri Girişimcilik Destek Programı

Amaç: Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Bu kapsamda eğitim tüm yönleriyle uygulamalı, örneklemeli ve soru çözümleriyle güçlendirilmiştir.

Programın süresi: Destek programının süresi, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren iki yıldır. İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.

Program Yapısı: Sürekli Açık Çağrı

Destek Limitleri
 • 1) Kuruluş Desteği:

  Gerçek kişi işletme 5.000 TL

  Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

 • 2) Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği: Destek oranı %75 ‘tir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir

  Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL

  Orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL

  Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL

 • 3) Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği:

  Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında geri ödemesiz olarak 10.000 TL’ye kadar destek sağlanır.

  Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75’tir.

 • 4) Performans desteği:

  Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

  • Birinci Performans Dönemi:

   180-539 gün ise 5.000TL

   540-1079 gün ise 10.000TL

   1080 ve üstü gün ise 20.000TL

  • İkinci Performans Dönemi

   360-1079 gün ise 5.000TL

   1080-1439 gün ise 15.000TL

   1440 ve üstü gün ise 20.000TL

   * Not: Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.