Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Bu programın amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

Proje Süresi:Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 (onsekiz) aydır. Kurul kararı ile 12(oniki) aya kadar ek süre verilebilir.

Proje Yapısı:Sürekli Açık Çağrı

Genel olarak mimarlık, ağır sanayi, bilişim, elektronik ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren yöneticilerin ve çalışanların yoğun olarak kullanmayı talep ettiği bu metodoloji ile PMP (Project Management Professional) sınavını kazanmak için gereken ihtiyaçlar karşılanmış olacaktır.

Eğitim süresi: 5 gün (35 saat)

Kimler Katılabilir: Alt ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, araştırmacılar, doktora, yüksek lisans lisans ya da ön lisans eğitimi alan teknik, sosyal bilimler ya da eğitim bölümü öğrencileri,

Desteklenen Unsunlar ve Limitleri: Toplam 818.000 TL’ye kadar destek

Endüstriyel Uygulama Programı

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI ( %)

Kira Desteği

18.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemesiz)

 

150.000

 

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

 

500.000

Personel Gideri Desteği

150.000

75

  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.
  • Not: Bu program 31.10.2019 tarihinden sonra başvuru kabul etmemektedir. Programın KOSGEB tarafından revize edilmesi planlanmaktadır. Revizyon tamamlandığında yeni haliyle KOSGEB web sayfasından duyurusu gerçekleştirilecektir."