Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Proje Yönetimi Danışmanlığı

Proje Nedir?

Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak, faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için kullanılır. Projelerin bir miktar toleransı olmak birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihleri vardır. Bu durum onları geçici kılmakla birlikte onları süreçlerden yapısal olarak ayırır. Bununla birlikte tüm projelerin temel kısıtları bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla kapsam, zaman ve bütçe olarak öne çıkmaktadır.Bugün organizasyon yapıları birçok problemini farklı disiplinlerden gelen personel, danışman, yönetici ve diğer paydaşlardan oluşan üyelerin katılımıyla olan proje ekipleriyle çözebilmektedirler. Proje ekipleri etkin ve etkili yönetildikleri takdirde fonksiyonlar (üretim, pazarlama, insan kaynakları vb.) arasındaki engelleri ve gereksiz enerji kayıplarını ortadan kaldırılmasına katkı sağlamaktadırlar.

Proje yönetiminin işlemedeki problemlerin en aza indirilmesindeki rolü nedir?

Öncelikle proje yönetimi tanımının tüm paydaşlarda tam olarak anlaşılması ve farklı yorumlanmaması gerekir. Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplini olarak değerlendirilmektedir.

Sektörel olarak incelediğimizde özellikle inşaat, mimarlık, ağır sanayi, havacılık ve uzay sanayii, yazılım ve elektronik projelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bunların dışında kalan sektörlerde yöntemlerin tamamını ya da bir kısmını kurumsal ya da ticari yapılarına adapte etmişler ve etmeye devam etmektedirler.

Proje Yönetiminde kullanılan örnek modeller var mıdır?

Günümüzde etkin proje yönetimi için gündemde olan birçok model bulunmaktadır. En çok tanınan ve kullanılan model PMI (Project Management Institute) Enstitüsü’nün küresel olarak önerdiği ve şu anda 6.versiyonunun kullanıldığı proje yönetim modelidir. Bu modelde proje yönetimi 10 kapsamda (Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, Kaynak, İletişim, Risk, Tedarik, Paydaş) ve 5 aşamada (Başlatma, Planlama, Uygulama, Kontrol, Kapanış) işlenmektedir. Bu modelde yetkinliklerini uzun süren bir sınav sonunda başarıyla kanıtlayan bireyler Proje Uzmanı (PMP (Project Management Professional)) ünvanını hak etmektedirler.

Diğer bir model ise Project Management 2.0 sistemidir. Bu sistem geleneksel modellere daha farklı bir akış açısı sunmuştur. Sanal takımların üzerinde çalışabileceği, merkeziyetçi olmayan yönetim modeli sunmuştur. Web 2.0 uygulamalarıyla desteklenen bu modelde bloglar, kolektif yazılımlar öne çıkmaktadır. Bu model öne çıkan yönüyle web tabanlı projelerin yönetiminde tercih edilmektedir. Günümüzde web 3.0 uygulamaları ve yeni teknolojilerin de hayatımıza girmesiyle birlikte 3.0 modeline evrilmeye başlamıştır.

Çevik Proje Yönetim modeli’de aşamalı değil sprint adı verilen tekrarlı ve sürekli müşterilerle tasarlanan ve uygulaması yapılarak sonuçları hızla görülebilen safhalarla, son dönemlerin bir başka önemli proje yönetim modeli olarak göze çarpmaktadır.

GNG Kurumsal Danışmanlık proje yönetimine yönelik danışmanlık hizmetlerinde hangi araçları kullanmaktadır?

GNG Kurumsal Danışmanlık yukarıda sunulan proje modellerini de temel alarak iş fikrinden başlayıp projenin sonuçlanmasına kadar olan sürecin doğru planlanması, etkinliğinin arttırılması için Avrupa Birliği tarafından kullanılan ve önerilen proje döngüsü yönetimi modelini kullanmaktadır. Proje, program ve portföylere yönelik 6 aşamalı bu yöntemi özellikle hibe/teşvik projelerinizin hazırlanmasında danışmanlığımızın çekirdek unsuru olarak kullanmaktayız.

Proje Döngüsü aşamaları aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

  • Fikrin belirlenmesi
  • Proje fikrinin analiz edilmesi
  • Projenin planlanması
  • Projeye kaynak bulunması (finansmanı)
  • Faaliyetlerin uygulanması
  • İzleme ve değerlendirme