Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Blog

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.
Genel hatları ile vergisel teşviklere destek şeklinde ya muaf/indirimli ya ada iade şeklinde uygulanır.

TEŞVİK SİSTEMİ VE DESTEK UNSURLARI İLE AMAÇLARI:

Genel Teşvik: Teşvik edilemeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır.

Bölgesel Teşvik:
İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini arttırmayı hedefler.

 Öncelikli Yatırım Konuları:
Belirli yatırım konularının 5. Bölge Destekleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

Stratejik Teşvik:
Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir.

Yatırım Teşvik Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;
• Gerçek kişiler, adi ortalıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler, dernekler ve vakıflar,
• Yabancı sermayenin Türkiye’deki yatırımları da yeni teşvik sisteminden yararlanabilir.

 Destek Unsurları:
• KDV İstisnası
• Faiz Desteği
• Vergi İndirimi
• Gelir Vergisi Stopajı Desteği
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Yatırım Yeri Tahsisi
• KDV İadesi
• Sigorta Prim (İşçi Hissesi) Desteği
• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
  • Related Tags:

Yorum Yap