Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Hizmetlerimiz

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi Nedir? Kelime anlamı Türkçe’de “Yenilik” ya da “Yenilikçilik” anlamına gelen İnovasyon birey ya da kurumun dış ya da iç çevresinde fırsat ya da sorunlardan doğan iş fikirlerinin ürün, hizmet ya da süreç bazında ticarileştirilmesidir. Bugün...

Operasyonel Mükemmellik Danışmanlığı

Operasyonel Mükemmellik Kavramını Açıklayabilir Misiniz? Tüm işletmelerde, doğru ve tam olarak uygulandığında verimliliğin, uyumun, müşteri memnuniyetinin ve her şeyden önce gelişimin anahtarı ve kılavuzu olan operasyonel mükemmellik bugün ulaştığı seviyede kuruluşların dış ve iç çevrelerinde gelişen olumsuz etmenlere karşı...

Proje Yönetimi Danışmanlığı

Proje Nedir? Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak, faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için kullanılır. Projelerin bir miktar toleransı olmak birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihleri vardır. Bu durum onları geçici kılmakla birlikte onları süreçlerden...

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI Genel Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz altında yer alan stratejik yönetim danışmanlığı 4 seviyede uygulanmaktadır. Bu seviyeler sırayla Stratejik Yetkinlik Analizi, Stratejik Hedeflerin Oluşturulması, Stratejilerin Uygulanması, Stratejilerin İzlenmesi ve Kontrolü Bu kapsamda devlet teşvikleri danışmanlık sürecimiz aşağıdaki aşamaları...