Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Hizmetlerimiz

1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-Investr)

1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-Investr) Amaç: Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin AR-GE ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme...

1512 – Tekno Girişim Sermayesi Desteği

1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (Bigg) Amaç: 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi,...

1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi)

1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi) Amaç: Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; Yeni bir ürün üretilmesi, Mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,...

1507 – KOBİ AR-GE Başlangıç Desteği

TÜBİTAK 1507 – KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı Amaç: KOBİ ölçeğindeki firmaların AR-GE kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal...

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği

1505-Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı Amaç: TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programının amacı, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece...

1501-Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

1501-Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı Amaç: Kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi Program Yapısı: Yılda...