Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Hizmetlerimiz

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Endüstriyel Uygulama Destek Programı Bu programın amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve...

İleri Girişimcilik Destek Programı

İleri Girişimcilik Destek Programı Amaç: Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda eğitim tüm yönleriyle uygulamalı, örneklemeli ve soru çözümleriyle güçlendirilmiştir. Programın süresi: Destek programının...

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı Amaç:AR-GE ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin...

İş Birliği Destek Programı

İş Birliği Destek Programı Amaç: Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlamaktır. Not:Bunlara benzer karşılıklı fayda...

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Amaç: 1) AR-GE/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi 2) Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve...

Stratejik Ürün Desteği

Stratejik Ürün Desteği Amaç:Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım...

KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)

KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) Amaç: 1) Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, 2) KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. Proje süresi:Azami 36...