Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Hizmetlerimiz

Pazar Giriş Belgeleri

Pazara Giriş Belgeleri Amaç: Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak...

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Amaç: Bu destek programının amacı Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır. 1) Pazar...

İhracat Teşvikleri – Ticaret Bakanlığı Destekleri

T.C. Ticaret Bakanlığı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Amaç:Bu destek programının amacı Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır....

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurtdışı Pazar Destek Programı Amaç:Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan Yurt Dışı Pazar Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlere yönelik müşterilere özet bilgi vermek ve danışmana...