Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Hizmetlerimiz

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI AMAÇ: Kuruluşların müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanması, rekabetçi yönlerini arttırma ve yasal mevzuatlara uyum çerçevesinde sürdürülebilir Şirket kültürü geliştirme anlayışıyla ihtiyaç duydukları planlı ve sistematik faaliyetlerin operasyonel gerekliliklerini yerine getirerek belgelendirilmeleri...

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi Nedir? Kelime anlamı Türkçe’de “Yenilik” ya da “Yenilikçilik” anlamına gelen İnovasyon birey ya da kurumun dış ya da iç çevresinde fırsat ya da sorunlardan doğan iş fikirlerinin ürün, hizmet ya da süreç bazında ticarileştirilmesidir. Bugün...

Operasyonel Mükemmellik Danışmanlığı

Operasyonel Mükemmellik Kavramını Açıklayabilir Misiniz? Tüm işletmelerde, doğru ve tam olarak uygulandığında verimliliğin, uyumun, müşteri memnuniyetinin ve her şeyden önce gelişimin anahtarı ve kılavuzu olan operasyonel mükemmellik bugün ulaştığı seviyede kuruluşların dış ve iç çevrelerinde gelişen olumsuz etmenlere karşı...

Proje Yönetimi Danışmanlığı

Proje Nedir? Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak, faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için kullanılır. Projelerin bir miktar toleransı olmak birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihleri vardır. Bu durum onları geçici kılmakla birlikte onları süreçlerden...

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI Genel Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz altında yer alan stratejik yönetim danışmanlığı 4 seviyede uygulanmaktadır. Bu seviyeler sırayla Stratejik Yetkinlik Analizi, Stratejik Hedeflerin Oluşturulması, Stratejilerin Uygulanması, Stratejilerin İzlenmesi ve Kontrolü Bu kapsamda devlet teşvikleri danışmanlık sürecimiz aşağıdaki aşamaları...

KVKK Danışmanlığı

Adalet Bakanlığı-6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyum Süreci Danışmanlığı Kanunun Amacı: Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri...