Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Hizmetlerimiz

YETEP Programı

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Amaç: Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşlarının çevresel performansını artırıp üretim maliyetlerini düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırılmasına yönelik uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli...

Explore Programı

Explore Programı Amaç: Explore Yatırım Programı, öncelikli olarak belirlenmiş alanlarda bir teknolojik ürünü ve bu ürüne yönelik satışı performansı bulunan firmaların yeni uluslararası pazar(lar)a girişini hızlandırmaya odaklanan bir sermaye yatırımı programıdır. Program, uluslararasılaşma süreçlerindeki stratejik yönlendirme ve finansman ihtiyaçlarını...

Hit Programı

Hit Programı Amaç:Teknoloji tabanlı erken aşama girişimlerin ilk müşteri/ilk satış süreçlerini hızlandırmaya odaklanan, TTGV’ye özgü “Girişim Geliştirme Modeli” üzerine kurgulanan bir tematik geliştirme programıdır. Program Yapısı:Sürekli Açık Desteklenen Unsurlar Desteklenecek proje giderleri • İlk tematik dikey sağlık sektörü olarak...

1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-Investr)

1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-Investr) Amaç: Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin AR-GE ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme...

1512 – Tekno Girişim Sermayesi Desteği

1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (Bigg) Amaç: 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi,...

1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi)

1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi) Amaç: Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; Yeni bir ürün üretilmesi, Mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,...

1507 – KOBİ AR-GE Başlangıç Desteği

TÜBİTAK 1507 – KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı Amaç: KOBİ ölçeğindeki firmaların AR-GE kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal...

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği

1505-Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı Amaç: TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programının amacı, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece...

1501-Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

1501-Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı Amaç: Kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi Program Yapısı: Yılda...

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Endüstriyel Uygulama Destek Programı Bu programın amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve...