• Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
 • info@gngdanismanlik.com
 • +90 (212) 269 10 18

TTGV Destekleri

TTGV Destekleri-Hit Programı

Amaç:Teknoloji tabanlı erken aşama girişimlerin ilk müşteri/ilk satış süreçlerini hızlandırmaya odaklanan, TTGV’ye özgü “Girişim Geliştirme Modeli” üzerine kurgulanan bir tematik geliştirme programıdır.

Program Yapısı:Sürekli Açık
Desteklenen Unsurlar
 • Desteklenecek proje giderleri

  İlk tematik dikey sağlık sektörü olarak belirlenmiştir.

  Programa başvuracak girişimlerin, rekabetçi potansiyele sahip ürünü kapsamında kavramsal doğrulama aşamasını geçmiş, ürün-pazar uyumunu sağlama aşamasında olan ve henüz pazarda ölçek ekonomisine uygun satışlara başlamamış olması beklenmektedir.

  Program kapsamına seçilecek girişimin; yönlendirmeye ve gelişmeye uygun nitelikte olması, yatırım alma olasılığının yüksek ve/veya program ile geliştirilebilir olması programa kabulü için tercih sebebi olacaktır.

  Pazara sunulacak ürün ile ilgili; ölçülebilir ve ulaşılabilir bir pazarın varlığını, kabul edilmiş bir problem için açık ve pazarlanabilir çözümünü, belirli tipte müşteri sınıf(lar)ını, öngörüsel gelir modelini ve girişimci takımın (girişim ortaklarının) deneyim ve niteliklerini açıklayan bir iş planı sunumu bulunması beklenmektedir.

Destek Alt Kriterleri

Programın özgün metodolojik yaklaşımı çerçevesinde endüstriden ve sektörün çeşitli katmanlarından profesyonellerin, mentör ve danışmanların girişimlerle iş geliştirme süreçlerini birlikte belirlemeleri ve girişime özel reçetenin oluşturulması sağlanmaktadır. Operasyonel süreçlerde, girişimlerin ticarileşme aşamasında ihtiyaç duyduğu dışarıdan alacağı her tür iş geliştirme ürün ve hizmetinin giderine TTGV doğrudan katkı sağlanmaktadır. Program uygulamasında yeni girişimleri geliştirme ve pazara etkin şekilde girişlerini hızlandırmak için TTGV takımı ile birlikte entegre çalışacak danışmanların yanı sıra, iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde mentörlük, strateji geliştirme, satış, pazarlama, akreditasyon, sertifikasyon ve tematik alana özgü diğer danışmanlık konularında yeterli tecrübe ve ağ bilgisine sahip profesyonel uzman ve kuruluşların profesyonel katkıları alınmaktadır.

Programa Kabul Edilen Her Bir Girişim için

TTGV Katkısı

Her türlü iş geliştirme,pazara giriş için gereklilikler,müşteri geliştirme bazındaki eylemler

1 Yıl program süresi

50.0000 ABD Doları

Eş Yatırım

Bağımsız bir dış yatırımcının girişime 5 yıl içinde yatırım yapması durumunda,TTGV’nin, yatırımcının yaptığı değerleme üzerinden yatırıma katılma opsiyonu

1 milyon ABD Doları’na kadar %10 iskonto ile ‘’pasif’’ yatırım hakkı

Operasyon Süresi: 5 Yıl

TTGV Destekleri - Explore Programı

Amaç:Explore Yatırım Programı, öncelikli olarak belirlenmiş alanlarda bir teknolojik ürünü ve bu ürüne yönelik satışı performansı bulunan firmaların yeni uluslararası pazar(lar)a girişini hızlandırmaya odaklanan bir sermaye yatırımı programıdır. Program, uluslararasılaşma süreçlerindeki stratejik yönlendirme ve finansman ihtiyaçlarını birlikte karşılamayı amaçlayan bir modelle TTGV adına, Teknoloji Yatırım tarafından yürütülmektedir.

Program Yapısı: Program yapısı sürekli açık programdır.

Desteklenen Unsurlar:Explore Yatırım Programı’nda belirli dönemlerde odak sektör(ler) ve pazar(lar) belirlenir ve yatırım sürecine bu çerçeveye giren firmalar dahil edilir. Mevcut dönemde, Teknoloji Yatırım’ın odağında ABD pazarına girmeyi veya bu pazardaki mevcut ayak izini büyütmeyi hedefleyen SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) firmaları bulunmaktadır.

Destek Limitleri:Pre-Explore sonrası Teknoloji Yatırım, en fazla 250 Bin ABD Doları’na kadar sermaye yatırımı yapar. Firmaların yol haritalarını uygularken hedef pazar(lar)daki network ve stratejik yönlendirme gereksinimleri için ise, yine Teknoloji Yatırım’ın ilgili profesyonel ağı sürece dahil edilir. Program kapsamında hissedar olunan firmaların, uluslararası pazarlarda sürdürülebilir bir satış performansı elde etmesi ve pazar payını büyütmesi hedeflenir. Bu aşamada ihtiyaç duydukları ek finansmanı karşılamak için; firmaların, üçüncü taraf profesyonel bir yatırımcıdan alacakları sermaye yatırımlarına, yine Teknoloji Yatırım bünyesinde yürütülen TTGV1 Eş ve Devam Yatırım Fonu kapsamında, 2 Milyon ABD Doları’na kadar eş yatırımcı olarak katılım sağlanabilir.

Destek Alt Kriterleri:Programın özgün metodolojik yaklaşımı çerçevesinde endüstriden ve sektörün çeşitli katmanlarından profesyonellerin, mentör ve danışmanların girişimlerle iş geliştirme süreçlerini birlikte belirlemeleri ve girişime özel reçetenin oluşturulması sağlanmaktadır. Operasyonel süreçlerde, girişimlerin ticarileşme aşamasında ihtiyaç duyduğu dışarıdan alacağı her tür iş geliştirme ürün ve hizmetinin giderine TTGV doğrudan katkı sağlanmaktadır. Program uygulamasında yeni girişimleri geliştirme ve pazara etkin şekilde girişlerini hızlandırmak için TTGV takımı ile birlikte entegre çalışacak danışmanların yanı sıra, iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde mentörlük, strateji geliştirme, satış, pazarlama, akreditasyon, sertifikasyon ve tematik alana özgü diğer danışmanlık konularında yeterli tecrübe ve ağ bilgisine sahip profesyonel uzman ve kuruluşların profesyonel katkıları alınmaktadır.

TTGV Destekleri - Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP)

Amaç:Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşlarının çevresel performansını artırıp üretim maliyetlerini düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırılmasına yönelik uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Program Yapısı:Program yapısı sürekli açık programdır.

Proje/Destek Koşulları ve Süresi:

 • Proje destek süresi en fazla 15 (onbeş) aydır.
 • Proje destek bütçesi alt limiti 100.000 ABD Doları, üst limiti 400.000 ABD Dolarıdır.
 • Proje başlangıç tarihi, son başvuru tarihini takip eden ayın ilk günü veya daha sonrası olarak kabul edilir. Daha önce başlamış olan projeler son başvuru tarihi baz alınarak değerlendirmeye alınır.
 • Desteklenecek projelerde sadece makina/teçhizat giderlerinin (KDV hariç) ve TTGV desteğinin en fazla %5’i oranında sarf giderlerinin (KDV hariç) %50’sine kadar olan kısmı TTGV tarafından karşılanır. Proje kapsamındaki diğer tür harcamalar (personel, nakliyat, inşaat, vb) Yürütücü Ortak’a aittir.
 • Yeşil Teknoloji Projeleri Desteğinden faydalanmak isteyen öneren kuruluşlardan, destek kullandırımı sırasında güvence olarak, destek tutarında teminat mektubu ve/veya KGF (Kredi Garanti Fonu) kefaleti alınır. Ayrıca öneren kuruluşun büyük ortaklarının müşterek borçlu müteselsil kefil imzaları da talep edilebilir.

Desteklenen Unsurlar:Yeşil Teknoloji Projeleri Desteği, “İklim Dostu Teknolojiler Desteği”, “Temiz Üretim Teknolojileri Desteği” ve “Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği” olmak üzere üç farklı destek alanından oluşmaktadır.

Destek Alt Kriterleri:Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği, sanayi kuruluşlarının çevresel performansını artırıp üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünün artırılması; ayrıca söz konusu alanlarda ilgili teknolojilerin ve uygulamaların yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesi ve üretilmesinin teşvik edilmesine yönelik olup, üç farklı destek alanından oluşmaktadır:

 • İklim Dostu Teknolojiler Desteği
 • Temiz Üretim Teknolojileri Desteği
 • Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği