• Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Duyurular

📣KUDAKA-2020 YILI SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI📣

Programdan Kimler Yararlanabilir?

• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Birlikler, kooperatifler,
• Sivil toplum kuruluşları,
• Organize sanayi bölgeleri,
• Sanayi siteleri,
• Serbest bölge işleticileri,
• Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.
• Başvuru sahibinin Erzurum, Erzincan, Bayburt il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

• Turizm, Tabi Kaynaklar ve Et-Süt-Arıcılık Sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi ve rekabetçi bir bölge olması için bölgede gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen sektörlerde ve konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
Kış, kültür, sağlık, doğa ve alternatif turizmin bölgede canlandırılması için ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi ile bölgenin sahip olduğu turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması ve turizm sektöründeki insan kaynağının geliştirilmesi,
Et, süt ve arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğin geliştirilmesi için girdi maliyetlerinin azaltılması, ürün kalitesinin/çeşitliliğinin artırılması ve sektör verimliliğin yükseltilmesi,
Tabii kaynakların (doğal taş, yarı değerli taşlar, karbondioksit gazı, perlit, krom, mermer, biokütle, jeotermal) ekonomiye kazandırılması, üretim kapasitelerinin artırılması, yenilikçi yöntemler ile işlenmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapının oluşturulması/iyileştirilmesi,
• Destek miktarı 200.000-2.500.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%75 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 30.000.000 TL’dir.
• Proje süresi en fazla 24 ay olmalıdır.
• Proje; Erzurum, Erzincan, Bayburt il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Son başvuru tarihi 28/12/2020

Başvurular KUDAKA’nın https://kayguygulama.sanayi.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

☎️ 0212 269 1018
🌍 gngdanismanlik.com
📍 Emniyetevler Mah. Güvercin Sk. No:3/4 Kağıthane/İstanbul
#kosgeb #girişimci #kobi #para #finans #ekonomi #destek #danışmanlık #gng #gngdanismanlik