• Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Duyurular

📣Orta Anadolu Kalkınma Ajansından Toplam Bütçesi 15 Milyon TL olan “Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı”📣

📌Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı” ilan edilmiştir.

📌Programın toplam bütçesi 15.000.000 TL olup, son başvuru tarihi 31/12/2020 olarak belirlenmiştir. Destek miktarı 250.000-1.000.000 TL arasında olup; destek oranı kooperatif ve birlikler için %25-%90, diğer başvuru sahipleri için %25-%75 arası hibe niteliğindedir.

1) Kimler Yararlanabilir?

• Valilikler
• Kaymakamlıklar
• Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
• Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler
• Üniversiteler
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
• Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler
• Kooperatifler için üyelerine kâr dağıtılmasını yasaklayan kooperatif tüzüğü, eğer tüzüklerinde bu yönde bir hüküm yoksa gelecek 5 yıl süresince ortaklarına kâr dağıtılmayacağı yönünde genel kurul kararı başvuru sırasında Ajans’a sunulacaktır.
• Başvuru sahibinin Kayseri, Sivas, Yozgat il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

• Tarım ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin, yenilikçi uygulamaların ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması; kırsal turizme yönelik destinasyonlarının oluşturulması, tanıtılması ve cazibesinin artırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
• Tarım ve hayvancılık alanında kırsalda örgütlenmenin, kooperatifçiliğin ve kadın istihdamının artırılması, başta kadınlar tarafından üretilen ürünler olmak üzere diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşma ve pazarlama imkânlarının artırılması
• Katma değerli tarım ürünleri üretiminin artırılması ve/veya ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması
• Yenilikçi, teknolojik tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması
• Tarım ve hayvancılık alanında kaynak verimliliğinin artırılması
• Kırsala ait turizm değerlerine yönelik üretim ve uygulamaların çeşitlendirilmesiyle kırsalda alternatif turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
• Destek miktarı 250.000-1.000.000 TL arasında olup; destek oranı kooperatif ve birlikler için %25-%90, diğer başvuru sahipleri için %25-%75 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir.
• Proje süresi en fazla 18 ay olmalıdır.
• Proje; Kayseri, Sivas, Yozgat il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.
• Yatırımlarda Devlet Yardımları’nı düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar desteklenmeyecektir.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Son başvuru tarihi 31/12/2020

4) Başvuru Yeri Neresidir?

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, online başvuru linki https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/