• Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Duyurular

📣Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının 250.000 TL’ye Kadar Desteklenmesi Tebliği📣

📌Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 01/01/2021 ile 31/12/2025 arasında uygulayacağı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2021 yılı için uygulanacak “Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi” tebliği ilan edilmiştir.

📌KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilecektir. Yatırım konularına %50 olmak üzere; 250.000 TL’ye kadar hibe verebilecektir. Uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başvurular alınacaktır.

1) Kimler Yararlanabilir?

•KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

•Aşağıda yer alan yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konuları desteklenecektir:
•Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
•Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
•Bilişim sistemleri ve eğitimi,
•El sanatları ve katma değerli ürünler,
•İpek böceği yetiştiriciliği,
•Su ürünleri yetiştiriciliği,
•Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
•Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,
•Depolama yatırımlarında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu desteklenmektedir.
•El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir.
•Sera yatırımlarının en az 0,5 dekar büyüklüğünde olması gerekmektedir.
•Kapama meyve bahçesi ve sebze yetiştiriciliği alanları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında sulama sistemlerine en fazla 10 dekara kadar destek verilir.
•Üretici örgütleri için ülkemizde üretilen elektrikli traktörler desteklenmektedir.
•Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
•Arazi kiralamalarda sadece kamu kuruluşlarından olmak şartıyla, en az 7 yıllık kiralama şartı aranmaktadır. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda yapılan başvuruların inşaat işi içermemesi durumunda şahıslardan kiralanması da mümkündür.
•Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak yatırım konularına ait başvurularda 7 yıl kira süresi şartı ve mülkiyetin başvuru sahibi adına olması şartı aranmaz.
•Yatırım konularına %50 olmak üzere; 250.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.
•Toplam bütçesi 20.000 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir.
•Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.
•İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.
•Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
•Trafo ve jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
•Demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme gibi işletme giderlerine hibe desteği verilmez.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başvurular alınacaktır.

4) Başvuru Yeri Neresidir?

www.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvurular yapılacaktır.

☎️ 0212 269 1018
🌍 gngdanismanlik.com
📍 Emniyetevler Mah. Güvercin Sk. No:3/4 Kağıthane/İstanbul
#kosgeb #girişimci #kobi #para #finans #ekonomi #destek #danışmanlık #gng #gngdanismanlik