• Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Duyurular

📣İŞKUR’dan Engellilere ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Desteği📣

📌Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe uyum ve destek teknolojileri aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmak amacıyla İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelerine destek vermektedir.

📌Engellilerin iş kurmasına yönelik destekler; Kuruluş işlemleri desteği kapsamında işyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için en fazla 5.000 TL hibe; İşletme gideri desteği kapsamında 12 ay boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL hibe İşletme giderleri içerisinde yer alan kira gideri için en fazla %60 oranında yıllık toplam 6.000 TL hibe verilebilmektedir. Kuruluş desteği kapsamında işletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL hibe verilebilmektedir.

1) Kimler Yararlanabilir?

• Çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olan engelli gerçek kişiler,
• Eski hükümlüler,
• Üniversiteler, Belediyeler, Kamu kurum/kuruluşları, Özel sektör işyerleri, Gerçek ve tüzel kişiler
• Tüzel kişiler için o ilde kurulu ya da şubesi olması gerekmektedir.
• Engelli ve eski hükümlü kişinin 18 yaşını tamamlamış olması, işyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet etmesi, KOSGEB onaylı girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olması, kendi üzerine aktif kayıtlı işyeri olmaması, emekli olmaması ve herhangi bir icra dosyası bulunmaması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

• Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe uyum ve destek teknolojileri aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
• Engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projeler ile engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeler desteklenecektir.
• Engellilerin iş kurmasına yönelik destekler; Kuruluş işlemleri desteği kapsamında işyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için en fazla 5.000 TL hibe; İşletme gideri desteği kapsamında 12 ay boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL hibe İşletme giderleri içerisinde yer alan kira gideri için en fazla %60 oranında yıllık toplam 6.000 TL hibe verilebilmektedir. Kuruluş desteği kapsamında işletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL hibe verilebilmektedir.
• Eski hükümlülerin iş kurmasına yönelik destekler; vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı kadar kuruluş desteği verilecektir.
• Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 3 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
• İşyeri kirası, çalışan ücretleri, hammadde/malzeme giderleri desteklenmemektedir.
• Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler; engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler; engellilerin mesleki eğitim kursu, işe uyum ve istihdam ile destek teknolojilerine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Bu projelerde destek kapsamı, süresi ve miktarı proje bazında değerlendirilmektedir.
• Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecektir. Halen engelli ve eski hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Son başvuru tarihi 18/12/2020

4) Başvuru Yeri Neresidir?

İŞKUR İl Müdürlükleri
Eski hükümlülerin projeleri Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile iletilmesi gerekmektedir.

☎️ 0212 269 1018
🌍 gngdanismanlik.com
📍 Emniyetevler Mah. Güvercin Sk. No:3/4 Kağıthane/İstanbul
#kosgeb #girişimci #kobi #para #finans #ekonomi #destek #danışmanlık #gng #gngdanismanlik