Kağıthane/ İSTANBUL info@gngdanismanlik.com

  • Emniyetevleri Mahallesi, Güvercin Sokak, No: 3/4 , Kağıthane/İSTANBUL
  • info@gngdanismanlik.com
  • +90 (212) 269 10 18

Yazar Tarafından Gönderilen Tüm Gönderiler GNG DANIŞMANLIK

Kolay İhracat Platformu

Kolay İhracat Platformunun Kurulma Amacı ve Temel Göstergeleri Nelerdir? Amaç: T.C Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçılarımızın ve ihracatı hedefleyen tüzel ve gerçek kişilere katkı sağlayabilmek amacıyla sektör analizleri, mevcut ve hedef pazarlar ile ilgili detaylar ve ihracatla ilgili kritik öneme haiz...

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Genel hatları ile vergisel...

KVKK Danışmanlığı

ADALET BAKANLIĞI-6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYUM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI KANUNUN AMACI: Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri...